" Ujišťuji vás... "

pan Václav Klaus, předseda vlády
Samotíšky, 16. dubna 1996

Vážený pane ministerský předsedo,

chtěl bych Vás tímto dopisem jednak poprosit jako člověk člověka a též důrazně požádat coby daňový poplatník o následující:

Jedná se o zcela zjevnou agresi Ruska v Čečensku: Zkusme být konečně jiní než Francie a Anglie za Mnichova, veďme samostatnou a odvážnou politiku, dejme ruským vysokým politikům mnohem důrazněji najevo, že pokud budou i nadále jednat tak, jako jednají (v Čečensku), že nebudou dále našimi partnery - podpořme tak demokratické síly, jež jsou samozřejmě i v Rusku, Myslím, že v krajním případě by bylo na místě i vypovězení diplomatických vztahů. Vím, že stále v mnoha oblastech závisíme na Rusku, zejména na jeho nerostných zdrojích - Ingolstadt je však již hotov...

Vím, že jako politik musíte neustále PRAGMATICKY zvažovat zcela komplexně všechny souvislosti a vlivy. Snad dnes skutečně neexistuje větší zainteresovanost voličů i politiků na důraznějším odsouzení ruské politiky v Čečensku. Dále i mezinárodní politika spíše usiluje naopak o vtažení Ruska do "velké" politiky, než o jeho izolaci. A právě v tomto je problém. Přece i Anglie a Francie stále doufaly, že s Hitlerem vyjdou po dobrém.

Jistě však víte, že názory se mohou postupně měnit. Jsem přesvědčen o tom, že byste byl schopen vysvětlit, že není možné hledět na vlastní koláč (např. levnější ropu) tam, kde jiní hynou.

Poučme se konečně z historie a jednejme - nebo jsme snad skutečně názoru, že Čečensko je ve sféře vlivu Moskvy, a že bychom se tak vměšovali do vnitrních záležitostí?

Snad dnes skutečně reálně neexistuje zjevná zainteresovanost voličů i politiků na důraznějším odsouzení ruské politiky v Čečensku (nebo podobně třeba i Číny v Tibetu aj.). Každá velmoc se chová pouze tak, jak ostatní připustí.

Věřím však, že doba je již vhodná pro posun v myšlení, a že takovýto přístup bude vstřícně přijat i koaličními partnery.

Jsem přesvědčen o tom, že např. západní politikové budou svým voličům těžce vysvětlovat, proč česká zahraniční politika vyjadřuje krajní znepokojení nad postupem Ruska a ta jejich se tváří, že se nic neděje. Možná právě nynější doba - před volbami - je velmi vhodná pro posun české zahraniční politiky...

A závěrem: představte si, že by někdo ohrožoval (a třeba i postupně zabíjel) Vaše dobré přátele, připadalo by Vám v pořádku, abyste se s takovýmto člověkem zcela normálně dál stýkal a přátelil?

S nadějí, že dopis bude alespoň přečten
Mgr. Michal Rusek


P.S.:
Několik slov ke sdělovacím prostředkům. Mám obavu, že ty problémy, které na nás kladou odpovědnost či nás snad dokonce nutí přemýšlet nad pocitem spoluviny, jsou jen minimálně zveřejňovány (týkají se totiž i autorů a vydavatelů). Myslím, že pouze vláda má povinnost (protože má i odpovědnost) starat se o to, aby jisté problémy tzv. "visely ve vzduchu". Někdy stačí i čas od času zveřejnit faktické informace - bez komentáře, pravdivých informací není nikdy dost. V tom vidím i význam veřejně-právních médií (jiná média tím samozřejmě nejsou nijak omezena).
Každá vláda má konkrétní odpovědnost, novináři nikoliv.

Čečensko - a další podobné případy po celém světě - nejsou jen mým osobním problémem, nejsou jen Vaším, pane premiére, jsou třeba i problémem kterékoliv babičky z "Horní Dolní".

Spolupachatelem není jen ten, kdo zločin způsobil, ale i ten, kdo mu nepomohl zabránit...
pan Václav Klaus,
předseda vlády
(a neznámý pracovník úřadu vlády)

Samotíšky, 2. května 1996

K č. j. 25978/96

 

Vážený pane ministerský předsedo (ale spíše neznámý pracovníku úřadu vlády),

ani jsem neočekával odpověď na svou prosbu - žádost. Byl jsem tedy mile překvapen doručením doporučené zásilky z Vašeho úřadu. Bohužel po několikerém podrobném přečtení můj příjemný pocit přešel. Ani jsem již nechtěl reagovat, ale snad bude mít tento dopis ještě smysl.

Již samotné číslo jednací svědčí o tom, že občané se na Vás často obracejí – snad i 300 až 400 dopisů denně, že? Je mi jasné, že pan premiér nemůže vše osobně číst, že na to má svůj aparát, tedy Vás – snad mu alespoň u závažnějších dopisů dáte stručný výtah a vyhotovíte podle jeho obecných pokynů odpověď. Pan premiér je s důvěrou ve Vás, a proto i v jejich správnost - potom podepíše. Na tom není asi nic špatného, avšak přesto mě Vaše odpověď zklamala. Proč?

Snažím se představit si Vaši dennodenní úmornou práci, stále sta a sta dopisů od lidí, kteří Vás třeba často sprostě urážejí, či naopak od těch, kteří Vám na mnoha stranách popisují své domnělé či skutečné křivdy s nadějí ve Váš zásah a nápravu. Jistě i mnoho dopisů, ktéré Vám přejí mnoho úspěchů, síly vytrvalosti a energie. Proto je jistě věcí Vaší cti, a je to možná i jistá povinnost, alespoň na část nějak zareagovat - odpovědět.

Možná je mnoho občanů, kteří Vám píšou jenom pro pocit vlastní důležitosti a každý dopis s vlastnoručním podpisem premiéra pečlivě opatrují - myslím, že nepatřím mezi ně. Napsal jsem proto, že si uvědomuji dennodenní utrpení lidí, ke kterému i já svou lhostejností a nečinností svým dílem přispívám. Bojím se té představy, že kdybych se narodil v jiném místě tohoto světa a neznal bych bych ani dne ani hodiny kdy budu zničen, že by mi velmi záleželo na pomoci těch, KTEŘÍ MOHOU, čekal bych na ni, a... nic. Já a my všichni jsme ti, na jejichž pomoc a důrazný hlas čekají lidé v existenční nouzi - a mnozí, věřte, již i čekat přestali, možná právem.

Proto i velmi stručná, avšak o to upřímnější – protože osobní – zpráva svědčící o tom, že se nad mým dopisem někdo alespoň několik minul vážně zamyslel, by mi dala víru a naději, že existují i vlivní lidé, kteří nejen cítí, ale i konají podobně. Věděl bych, že čas věnovaný této korespondenci nepřišel vniveč... Univerzální komentář může byl též samozřejmě připojen. Místo toho jsem obdržel standardní odpověď snad úplně shodnou s těmi, které dostávají všichni ostatní, kleří Vám píšou ohledně Čečenska. Chyběly v ní odpovědí na otázky které jsem položil a naopak obsahovala odpovědi na otázky, které mě nezajímají, a které zřejmě položili jiní.

Ve svém dopise, jsem neodsoudil bezpráví a násilí v Čečensku, jak píšete. Ruskou agresi jsem pouze konstatoval – ona je totiž natolik evidentní, že její odsouzení a zavržení všemi soudnými lidmi považuji za zcela samozřejmé. Podobné jako je evidentní a proto zbytečné dávat najevo osobní názor např. na hromadného vraha.

Ve svém dopise, jsem nežádal vládu o použití všech prostředků k okamžitému zastavení těchto akcí, jak píšete. Jedná se mi pouze o jeden velmi jednoduchý a prostý prostředek. Snažil jsem se přimět vládu k zamyšlení zda udržování normálních přátelských vztáhů s agresorem je politicky vhodné a především vůči Čečensku elementárně lidské (či slušné či morální, chcete-li). Ve vztahu tří zemí Česká republika-Rusko-Čečensko existují jisté vztahy. Rusko napadlo agresivní válkou Čečensko, Česká republika je loajální (pokud vím) Rusku. Z toho plyne, že Čečensko je nám FAKTICKY, přes slovní prohlášení, zcela lhostejné.

Snažil jsem se vyjít vstříc (vysvětlení a pochopení naší zahraniční politiky) tím, že jsem upozornil na nutné zohledňování všech souvislostí a očekával jsem snad několik argumentů, proč není možné se "rozkmotřit" s Ruskem. Možná že to skutečné není možné, doposud jsem však nepochopil proč, možná že to patří mezi tajné informace...

To, že Česká republika podporuje, jak píšete, všechny snahy mezinárodního společenství (atd...) k co nejrychlejšímu ukončení čečenské krize, je myslím zcela normální a samozřejmé, to není žádná zásluha. Avšak vztah nejen naší republiky, ale i ostatních západních i ostatních zemí k Rusku je s tím v přímém rozporu.

Kdekdo dnes skloňuje slovo "falešné". Promiňte, ale podle mě je falešné napsat občanovi typizovanou odpověď a tvářit se, že všechny starosti občanů premiér osobně sleduje. Není to pravda, je to falešné. Upřímné a poctivé je dopis si přečíst, pochopit, o co v něm jde a třeba i odpovědět šesti slovy: "Přečetli jsme Váš dopis, Úřad vlády (podpis odpovědného pracovníka)". Je asi běžným zvykem, že významná osoba dopisy pouze podepisuje, ale již i tím začíná faleš a přetvářka. Že to není v pořádku, a že takto drobně a nenápadně začíná velké a skutečné zlo, snad již nikdo nevnímá.

Podobně falešné je, jak jsem již výše napsal, na jedné straně odsuzovat Ruskou agresi v Čečensku a na straně druhé s Ruskem normálně komunikovat.

Závěrem píšete, že úsilí ČR ohledně Čečenska odpovídá naší velikosti a možnostem, že jsme zaujali stanovisko, a že nejsme málo aktivní.

Znovu opakuji - zaujetí stanoviska je podle mého názoru natolik samozřejmé, že opak by znamenal buď nekompetentnost, vlády či přímé podporování zločinu.

Humanitární pomoc je jistě potřebná, a pokud vyšla z Vašeho podnětu, i já Vám za ni velmi děkuji. Ohledně míry aktivity nevím kolik hodin či dní jste o Čečensku jednali, ale brát si třeba jednou týdne na kobereček ruského velvyslance, či znovu a znovu se ptát Jelcina, kdy konečně ukončí svou agresivní válku, snad není až tak technicky či finančně náročné. Je to věc politické vůle.

Smyslem mých dopisů bylo jednak sdělit Vám svůj postoj ve věci Čečenska s nadějí, že pan premiér je jedním z těch, kdo formuje naši zahraniční politiku a dále se též dozvědět skutečné příčiny a motivy naší zahraniční politiky. Obávám se, bohužel, že ani jeden z cílů se nanaplnil.

Přesto Vám přeji vytrvalost a energii v nekonečném dopisování

 

Mgr. Michal Rusek

P.S.: Snad mě více potěší, pokud čas věnovaný případné odpovědi, věnujete přečtení tohoto i předchozího dopisu (pakliže budete mít upřímný zájem na této věci).


 

K čemu vlastně máme vládní a prezidentské úředníky, tak dobře placené, když odpovídají pouze formálně a NIC se stejně nezmění.

 


Jsem přesvědčen, že bylo v silách jak Václava Klause, tak i prezidenta-humanisty během sedmi dlouhých let udělat pro Čečensko velmi mnoho na světové politické scéně. Nestalo se však nic. V tomto smyslu bude zvolení Václava Klause stejně špatnou volbou, jakou bylo v rovině praktické politiky příliš dlouhé volební období Václava Havla - plných 13 let.

Špičkový politik musí jednat a měnit svět k lepšímu. Ne o tom pouze "virtuálně" mluvit.

Nebo nám jednou Václav Havel prozradí, co vlastně za 13 let v úřadu prezidenta SKUTEČNĚ udělal?


Jsme nyní ve velmi napjaté době. USA bubnují k válce s Irákem - údajným motivem prý je, že Irák je nebezpečím pro svět.

Tak přesně tomuto argumentu nevěřím. Podobně byla nebezpečím pro svět i Kuba, kterou USA také napadly. Bohužel mi začíná připadat, že ne vše, co nám na hodinách marxismu vtloukali do hlavy, byla pouze komunistická propaganda: Imperialistické prý často vedou zlé války...

ČR nemá prezidenta a jeho pravomoce (pravomoce nejvyššího velitele ozbrojených sil) tak přebírá premiér vlády Václav Špidla a předseda poslanecké sněmovny.

Myslím, že ve funkční demokracii by měly být z mnoha osobností vybrány ty nejschopnější elity a ty by pak měly - též na základě upozornění občanů - kompetentně jednat. Před sedmi lety jsem upozornil prezidenta a premiéra ČR na tragickou vážnost situace v Čečensku. Všichni víme, jak tragické pokračování se odehrálo nedávno v moskevském divadle. Čečenci z nouze nejvyšší chtěli upozornit svět na genocidu. Víme, jak gaunerským způsobem zareagovala ruská vláda, víme, že odmítla odškodné ruským obětem (bylo jich na 120!!), které sama usmrtila v divadle. Byla zavedena cenzura. USA nyní chtějí podporu Ruska ohledně svých zájmů v Iráku - Rusové chtějí z této situace získat kapitál pro sebe. Čečensko nikoho nezajímá.

A co na to náš prezident-humanista? Mlčí a přihlíží.

* * *

Soudy v ČR řádně nefungují dodnes. EU nám musí dávat pokuty za liknavost! Peníze investované do soudního systému (a především politická vůle!) přece mohly uspořit naší zemi desítky ba stovky miliard.

Michal Rusek, 29. 1. 2003 (zkráceno 15. 7. 2003)


Co je to víra - speciál Revue Časoděj

Dobro - projekce Západu našla osobu Václava Havla

Víra se v praxi projevuje dobrým myšlením a dobrými činy

Dva lidé - dva osudy (život V. Klause v datech a ve srovnání)

Výzva Jeho svatosti papeže Jana Pavla II. k oslavě Světového dne míru


"ŽIVOTNÉ" - překvapivé řešení? – 2. 7. 2003 (k návrhu na reformu financí)

Zvyšme efektivitu státních výdajů - stát hledá drobné u chudých a miliardovým únikům se nevěnuje - 19. 6. 2003, BL

ROZHOVOR: Jana Hybášková - velvyslankyně ČR v Kuvajtu pro Revue Časoděj - 30. duben 2003

Každé já je tvůrčím účastníkem děje - 28. 4. 2003

- Základní text k problematice médií a jejich skutečnému (prvotnímu) smyslu

Vše, co se děje v přítomnosti, veškeré děje a prožívání reality - fyzické nebo vnitřní duševní - lze chápat jako kontinuální vzájemně se ovlivňující tok informací. Ano, v určitém smyslu je informací vše, co existuje. Staří často používali místo slova "informace" slovo "idea". A zatímco slovo idea spíše poukazuje na svůj obsah, je vlastně jen nádobou, která nese to, co je v ní obsaženo, má slovo informace mnohem dynamičtější podobu. In-formo znamená totiž (také) "dávat tvar". Je velmi důležité uvědomovat si, že mysl člověka vybírá z nekonečna přítomných podnětů vždy to, co je jí blízké a pomocí slov a své zkušenosti formuje podobu pohledu (symbol Egypta - oko), dává mu tvar a pomocí slov je pak tento tvar přenášen dál - až na místo určení: Duplikací informace nazývám zpřítomnění původní ideje v jiném místě, v jiném čase. Děje se tak v hlavě, v šedé kůře mozkové, v mysli, v duši člověka. Energie, která byla přítomná při tvarování, při morfogenezi původních aspektů, při formování původního chaotického informačního pole, byla vložena do stavby při ději nazývaném informování... (více)

Osočování - základem moderního světa je úroveň komunikace, tj. množství času potřebného k přenesení jedné obyčejné myšlenky tak, aby ji pochopila celá společnost - ale nejen to, aby se jí řídila a považovala ji za vlastní.

ANTI-komunimus, NE-komunismus a Václav Klaus - text pro BL, velmi zajímavá diskuse - ZDE

Kterému výkladu světa máme věřit? - utrpení působí vždy naivní důvěra k ideovým vůdcům (!)

Michael Lerner: Triumf strachu - nejčtenější text za březen 2003
Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA,
www.tikkun.org
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realizmus, díky němuž vítězí... (více)

Varianta B - následovat USA v ekonomickém pragmatizmu či nikoliv? - M. Rusek pro Britské listy, 3. 4. 2003

IRÁK IQ-TEST - 47 důležitých otázek a odpovědí. Před 45 lety byl zavražděn M. L. King

Jak ovlivňuje kvalita informací naše myšlení - na co bychom neměli zapomínat...

Tam, kde není míru - 13. 2. 2003 - Mária Schwingerová odpovídá Jaroslavu Hutkovi

Otázka svobody - zcela postmoderní mix pro inspiraci navečer - doporučujeme!

Až potkáte matku z Iráku - rozcestník na články okolo války v Iráku

Fakta o válce v Iráku - dokument

Precedens - krátká sci-fi povídka, 21. 3. 2003, Merlinii

The TWINS: – Sláva blahodárnému militarismu X Pacifismus se šíří jako mor – 21. 2. 2002, ilustrace Escher

Text k nečekaně militantnímu přístupu organizace Člověk v tísni. (Mimochodem, když jsme se o prázdninách zeptali na dispečinku Člověka v tísni, zda je možné při povodních pomáhat i mimo Prahu, byli jsem za tuto otázku nemile napadeni... Přes výslovnou žádost jsme byli vysláni do Chuchle. Možná by nebylo od věci přezkoumat, jak účelně jsou dary občanů využívány, kolik % vybrané pomoci se dostane skutečně těm potřebným a kolik peněz "spolkne" administrativa. Mimochodem, bylo by velmi účelné, aby stát zajistil paralelní databázi dárců, aby byla možná lepší kontrola - do té doby, než všechny nadace atd. budou mít kompletní účetnictví přístupné přes TRANSPARENTNÍ účty komukoliv na internetu. Pak si každý své peníze bude moci pohlídat.)

Memy, reklama, Tao a ctnost v roce 2002 - nejčtenější článek za únor 2003

Haiku - krátké básně pro jiné myšlenky...