Amulet Keltů

Pramen informací...


Jednou v noci když proháněli blesky oblohu se narodil kluk kterého pojmenovali Altregus.
Bohužel se tam přitoulala vlčí smečka a otevřeným oknem vpadla dovnitř.

Táta vzal louč a začal se s ní ohánět.
Bylo však pozdě - matka byla už mrtvá.
Vlci se vrhli na otce, ten upustil louč a začal utíkat ke dveřím, ale jeden vlk ho kousl do nohy.
Táta spadl na zem a vlci ho zabili.
Jedna z vlčic vzala plačící dítě a s ostatními odešla.
O třicet let později přišel za Altregusem starý mág a požádal jej o pomoc.
Ať získá amulet Keltů.
Altregus si vzal svůj meč a luk s šípy a spolu se svým vlčím kamarádem se vydal na cestu.
Sešel dolů z hory kde bylo vlčí doupě.
Tiše procházeli lesem k rybářskému údolí.
Tam šli k malému můstku kde byla zaparkovaná loď.
V lodi byl rybářský prut.
Altregus vzal vánočku kterou měl v pytlíku, napíchl kousek vánočky na háček
a hodil ho do vody.
Za chvilku zabraly ryby.
Altregus vytáhl prut z vody.
Na konci vlasce se houpala velká ryba.
Dal si ji do pytle a zamířil ke srubu.
Otevřel dveře a uviděl zatočené schody.
Vyšel nahoru a na zemi uviděl malou skříňku.
Otevřel ji a v ní bylo zlato, kov, železo, jantar, cín a stříbro.
Dal si to do batohu a rozhlížel se kolem.
V rohu uviděl velkou truhlu, otevřel ji a podíval se dovnitř.
Byla tam nabroušená ruční sekera, láhev s dýňovou šťávou a přilbou.
Altregus si ji nasadil na hlavu a podíval se do zrcadla, ale nebyl tam, zmizel,
co se sním stalo, kde je?
Zkusil si ji sundat.
Chvíli to trvalo, ale nakonec se mu to povedlo.
Protože tam zas byl a ta přilba byla neviditelná.
I tu si schoval do batohu.
Ve zdi uviděl dřevěnou skříň.
Otevřel ji a spatřil malý železný štít.
Vzal si ho s sebou a sešel po schodech ven.
Znovu přišel k můstku a uviděl tři skřety jak jdou k němu.
Honem vytáhl meč a štít.
Omylem ho rukou pohladil a ten se zvětšil.
To už u něho skřeti byli a začali bojovat.
Jednoho shodil štítem do vody a druhého propíchl.
Třetí začal utíkat ale Kestr ho dohonil a zabil.
To už třetí skřet vylezl z vody a znovu se pustil do boje.
Altregus si nasadil přilbu a jako neviditelný ho zabil svým mečem.
Potom oba nasedli do loďky a přepluli na druhý břeh.
Cestou ještě pochytali dvě ryby.
Na druhé straně uviděli malou pěšinku.
Vydali se po ní a dorazili k domku, který neměl dveře ale místo nich schody.
Altregus s Kestrem po nich vyšli.
Nahoře uviděli malé padací dvířka ve kterých byly vyhloubené dírky.
V nich bylo napsáno: zlato kov železo cín jantar a stříbro.
Altregus vzal cihličky, které měl v batohu a položil je do dírek.
Jak položil poslední, tak se dveře otevřely.
Altregus uviděl schody dolů.
Altregus a Kestr po nich šli strašně dlouho až došli dolů.
Na konci uviděl dveře a otevřel je.
Za dveřmi uviděl 10 skřetů.

Altregus si nasadil přilbu vytáhl meč a štít.
Vrhl se na skřety a začal s nimi bojovat.
Za chvíli je zabil a začal je prohledávat.
Našel u nich klíče které pravděpodobně patřily ke dveřím které byly v rohu.
A měl pravdu.
Za dveřmi byla dlouhá chodba.
Na konci byla malá padací dvířka.
Altregus je otevřel jedním z klíčů.
Za dveřmi uviděl draka.
Altregus s ním začal bojovat.
Střílel na něj z luku.
A nakonec ho zabil.
Za drakem ležel na polštáři amulet Keltů.
Altregus ho vzal a vrátil se zpátky k čarodějovi.
Jak mu ho předal tak dostal velký drahokam.

A najednou čaroděj zmizel?


Pomsta skřetům

Altregus se divil kam zmizel, ale nezjistil to.
Potom se vydal s Kestrem zpátky do doupěte.
Když tam přišli, tak tam byli všichni mrtví.
Co se tady stalo?
A Kestr odpověděl asi je zabili skřeti.
Jim se pomstím!
Kestr zůstal v doupěti a Altregus se vydal na cestu.
Altregus našel jednu stezku a vydal se po ní.
Za chvíli uviděl křižovatku cest.
Kam mám jít?
Altregus šel doprava.

Po chvilce uviděl hodně cest najednou.
Bylo tam tak 90 cest.
A jedna vedla k malému domku ve kterém nebil nikdo.
Altregus si myslel že to je dům čaroděje a měl pravdu.
Čaroděj byl asi na vycházce.
Tak se vydal 78. cestou.
Šel asi jednu hodinu a došel k nějaké hoře která byla strašně velká.
A najednou uviděl jakéhosi ptáka který byl hodně velký.
Vypadá to tak, že ten pták chce na Altreguse zaútočit.
Altregus si nasadil přilbu.
Teď si ho mohl bez obav prohlédnout.
Vypadalo to, že si pořád mění barvu.

Je to divné pomyslel si, ale je to tak.

Vzal si svoji ruční sekeru a když pták proletěl kolem něho tak ho sekerou zničil.
Altregus si sundal přilbu a šel k hoře.
A najednou viděl jakousi cestu k vrcholu.
Altregus se po ní vydal.
Cesta byla dlouhá a strmá ale zvládl ji.
Když vystoupil nahoru tak zavadil o keř a helma mu spadla z hory dolů a rozbila se.
Do prčic!!!
Spadla mi helma!!!
No nevadí obejdu se i bez ní.
A najednou slyšel jak k němu přibíhá Kestr.
Ahoj!
Co tady děláš?
Zeptal se Altregus.
No chci ti jen říct že na téhle hoře je tábor skřetů.


O 5 let později.

Altregus už měl 37 let.
Altregus s Kestrem šli po pěšině a najednou vidí čaroděje.
Altregusi, něco pro tebe mám.
Co?
Meč.
Ale já už mám meč.
Ale tohle není obyčejný meč, tohle je takový meč, že když jej pustíš, tak zabije všechny nepřátele.
Dobře tak to si ho vezmu a ten můj starý vám dám.
Tak si vzal meč a šli dál.
Najednou uviděl jakýsi velký tábor.
Kestr řekl to je tábor skřetů.
Dobře tak jdeme zaútočit.
Altregus vytáhl svůj nový meč a pustil ho.
Meč se rychle vznášel k táboru.
Když se meč vrátil tak byli všichni a všechno pobito.
Altregus s Kestrem šli k táboru a bylo to skvělé.
Ale najednou uviděl jakousi příšeru která měla meč a štít kterým se mohla celá zakrýt.
Altregus pustil meč a vytáhl si štít.
A meč začal s příšerou bojovat.
Ale co se to děje, meč je větší, je velký jako ta příšera.
Meč bojoval tak dobře, že příšeru zabil.
Kestr řekl, to je velké výtěztví.
Ano Kestre, to je.
Altregus z Kestrem se vydali dolů z hory a vydali se na jih.
Mířili k lesu.


OB-jev nových příšer

V lese našli cestu a vydali se po ní.
Dorazili k nějaké pyramidě.
Uviděli v chod a vešli do něho.
Za chvilku uviděli konec cesty.
Kam máme jít?
Altregus najednou zavadil o kamínek a spadl.
Hlavou jakoby prorazil stěnu ale neprorazil.
Byla to stěna kterou se dalo projít.
Tak i Kestr jí prošel a oba šli dál.
Po chvilce uviděli křižovatku cest.

Vydali se doprava cesta byla slepá.

Do leva byla také slepá.


Vydali se do předu a byla taky slepá, ale najednou uviděli že nahoře je dva metry od země žebřík.
Pojď Kestre pojď!
Nemůžu neumím lézt po žebříku.
No tak se vrať ven.
Dobře, počkám venku.
Alregus vylezl nahoru a vidí tam jakési dveře na číselný kód.
Altregus pustil meč a meč rozsekal ty dveře.
Altregus se vydal dál a uviděl další dveře.
Altregus k nim jenom přistoupil a dveře se otevřely.
Za dveřmi uviděl 1000 stejných příšer které viděl na hoře.
Příšery se na něho podívaly a hned běžely k němu.
Altregus se vydal na útěk.
Vyšel z pyramidy, ale příšery za ním neběžely.
Proč za tebou neběží zeptal se Kestr.
A najednou vyběhlo z pyramidy 5000 příšer.
Altregus z Kestrem utíkali, utíkali až doběhly k čarodějovi.
Čaroděj dal sobě Kestrovi a Altregusovi přilby které dávají neviditelnost.
Příšery se divily kam zmizeli, ale nezjistili to.
Altregus z Kestrem si sundali přilbu a vydali se na cestu.
Šli zpátky ke srubu kde se narodil.
Srub byl za těch 37 let strouchnivělý a na spadnutí.
Altregus to riskl a šel dovnitř.
Uviděl tam pozůstatky svých rodičů.
Proč museli umřít ptal se sám sebe Altregus.Proč je ti vlci rozsekali!
Zeptal se Kestra.
Zabili je proto, že jsme chtěli tebe a tvoji rodiče by tě hledali a to by nám dělalo problémy.
Ale mě ne řekl Altregus.
Ve srubu uviděl skříň s dobře zachovalým hrnkem.
Tak si ho dal do batohu a odešel.
Šel úplně jiným směrem než se před 37 roky vydala vlčí smečka.
A najednou uviděl velký palác.
Tak se vydal dveřmi dovnitř.
Za dveřmi uviděli velký sál ve kterém nikdo nebyl.
Altregus se vydal dveřmi které byly vlevo.
Za dveřmi byly schody nahoru, které vedly přes všechny poschodí.
Altregus šel do prvního patra a vidí tam truhlu. Otevřel ji a bylo v ní zlato.
Vzal si ho.
Ještě uviděl velkou skříň.
Otevřel ji a byl v ní batoh o něco větší než ten jeho.
Vzal si ho.
Ještě tam byly ruční hodinky a velký krajíc chleba a šťáva.
Všechno si to vzal.
Altregus vyšel do druhého patra a nevidí tam nic kromě malé prázdné nádoby.
Možná se mi bude hodit, a vzal si ji.
Altregus vyšel do třetího patra a vidí tam jednoho posledního skřeta.
Začal s ním bojovat.Pustil meč.
Vzal si sekeru a vytáhl štít.
Ale tenhle je nějak silný.
Kdyby byl slabý, tak by ho už meč zabil.
Altregus s ním začal bojovat, taky na něj
střílel z luku.
Ale on se jakoby vykrývá.
Ale když na něj zaútočil sekerou tak ho zničil.
Altregus vyšel ven z budovy.


Využití drahokamu

Altregus uviděl před budovou čaroděje jak bojuje se dvěma příšerami.
Altregus rychle začal bojovat taky.
Ale při boji mu vypadl z kapsy drahokam od čaroděje.
Když drahokam vypadl, tak jakoby nám dával neviditelné energetické štíty.
Altregus zasáhl sekyrou.
A nakonec po půl hodině zničili jednu příšeru.
Altregus a čaroděj se pustili do druhé.
Druhá příšera byla trošku víc silná, ale nakonec ji zničili.
Altregus najednou uviděl nějakého nepřátelského čaroděje.
Ihned s ním začali bojovat.
Ten čaroděj nebojoval mečem, ale ozubeným štítem.
On nás nemůže zabít protože máme štít.
Ale drahokam po chvilce zmizel.
A přestal dávat štít.
Teď už to bylo těžší.
Museli sami bojovat proti němu.
Altregus najednou slyší jak přibíhá Kestr.
Pomož nám prosil Altregus.
A Kestr jim pomohl.
Čaroděj byl strašně silný protivník.

(pokračování)


z p ě t

 

Ale čaroděj měl u sebe také amulet Keltů.
Vyndal ho z kapsy.
Amulet dával neuvěřitelnou moc.
Dával Altregusovi a čarodějovi větší sílu.
Ale za chvilku nepřátelský čaroděj utekl.
Altregus s čarodějem šli za ním.
Cestou se čaroděj píchl o neznámou rostlinu a stala se zněj na půl příšera a na půl čaroděj.
Altregus od něho utekl a vydal se sledovat nepřátelského čaroděje.
Dorazil k nějakého hradu.
Altregus uviděl vchod a vešel do něho.
Uviděl jedny dveře které hlídali dva strážní.
Altregus pustil meč a ten je zabil.
Vešel do dveří.
Za dveřmi bylo schodiště které vedlo dolů pod hrad.
Sešel po něm a najednou uviděl něco neuvěřitelného.
Viděl tam jakési světlo, které nemělo žádný zdroj energie.
Šel blíž a najednou se za ním zavřeli dveře na zámek.
Ze světla vyšel nepřátelský čaroděj.
Altregus pustil meč vytáhl si štít a vzal si sekyru.
Začal s ním bojovat.
Čaroděj se dobře vykrýval, ale zato si Altregus všiml, že má jednu slabinu.
Na zádech neměl brnění a nemohl se tam bránit.
Altregus ho opatrně obešel a zezadu ho zabil.
Když ho zabil vypadl z něho lék pro čaroděje a otevřely se dveře.
Vyšel z hradu a vydal se hledat čaroděje.
Po jedné hodině ho našel a dal mu lék.
Byl zase jako předtím.
Najednou uslyšel zařvání příšer.
Všechny byly mrtvé.
Altregus s čarodějem se vydali do světa.

(to be continued?)

K o n e c   n a š e h o   p ř í b ě h u

 

Svět dětí, svět jejich příběhů - a PROČ jsou právě takové??