B o j   o pravé společenstv í


„Tak to je konec? Takhle to chceš vyřešit ?

Ne, v tomto okamžiku nelze odejít a zanechat tak druhého v tápání
a v pocitech viny – „To jsem zavinil já…“ 

Každý, kdo určuje hranice, musí vědět, kdo zůstane za nimi.
Jak širý je — náš svět. 

23. 9. 2000

Hospodin Bůh
postavil člověka
do zahrady v Edenu
    – aby ji obdělával a střežil. 

1.Mojžíšova 2,15

Od správců
se nežádá nic jiného,
než aby byl každý shledán
                                 věrným. 

1.Korintským 4,2


z p ě t          p o l i t i k a          t o u h a           p e t i c e          k u l t u r a