Články k dění v České televizi

(reakce na události z prosince roku 2000)


Ještě stále vánoční pocit     26. 12. 2000
— O kontrastu mezi volným časem a odpovědností nás všech za společnost

Nová možnost?    26. 12. 2000
— Poslední Vánoce v právě minulém století…
    A teď pojednou nečekaná nová možnost – malá, nepatrná, téměř neexistuje…

Moderní otrokářská společnost    27. 12. 2000
— Skutečné pozadí všech vztahů mezi lidmi ve společnosti. („své“)

Čtvrtek čtvrtého    4. 1. 2001
— O lidech, kteří tím, že hájí pouze své zájmy škodí celé společnosti

Zamýšlet se    4. 1. 2001
— Máme štěstí, že v naší společnosti existuje dobrá komunikace a novináři

Zpět na titulní stranu

  z p ě t