Chvála volné chvíle

Nastává znovu ten čas.
Není časem práce.
Kudy? – ptá se mysl.
Míjí mnoho témat, mnoho idejí.
Pokaždé ji svou silou cosi přitahuje – prohlížej nejprve barvu, chuť… 
Co studené, nedobré je – míjej…
Je přece tolik jiných světů… 

Krása přijímání…

Rozhlíží se mysl širým směrem.
Tvary nerozpoznané tajemnou tmou volají.
Kam pohlédnout, komu popřát sluchu...? 

z p ě t