Osočování - základem moderního světa je úroveň komunikace, tj. množství času potřebného k přenesení jedné obyčejné myšlenky (informace) tak, aby ji pochopila celá společnost - ale nejen to, aby se jí řídila, protože ji bude považovat za vlastní.


Smyslem existence České televize je služba veřejnosti

Kdo sedá na květ

Česká televize je základní veličinou přítomnosti, je možné bez přehánění říci, že kromě prezidenta, premiéra, vlády a dalších politiků, kromě pomalých a nevýkonných soudců, jistě mnohdy úplatných, je to právě ČT, kdo určuje jakou podobu má nálada (duch) v naší zemi.

ČT má nového ředitele. Jsem rád (alespoň mám ten pocit, protože do zákulisí nevidím), že pan Jiří Janeček je člověk, který má důvěru redaktorů (alespoň tak se mi to jeví zde, na periferii, skrze "okno" TV), protože nálada v tak významném ohnisku existence nás všech je velmi důležitá.

Myslím, že média mají významnější roli než politici. Pokud chtějí, mohou vytvořit o politikovi pozitivní nebo negativní obraz a on potom bude či nebude zvolen. Je proto velmi důležité, aby v ČT byli lidé čestní a charakterní. Myšleno vážně a bez patosu.

Ve zprávách nyní zazněly různé věty: ČT nebude soupeřit s komerčními TV ve sledovatelnosti (výborně), dojde ke snížení přebytečných pracovníků a ke zvýšení finanční efektivity... To zní velmi dobře a pokud se to podaří alespoň z části splnit, dobré to jistě i bude. Ale smysl či podstata práce ČT leží v jiné oblasti.

ČT by měla vytvářet seznam závažných otázek (a pomoci řešit je...)

V naší zemi se nahromadila velká řada závažných problémů, které politici kvůli svým vzájemným antipatiím již téměř nejsou schopni řešit. Očekávám od ČT, že bude vytvářet a stále aktualizovat posloupnost (určitý žebříček) závažných otázek. Těším se na desítky či lépe stovky schopných reportérů či redaktorů, kteří budou společně s aktivními představiteli občanské veřejnosti poctivě usilovat o nápravu. Budou nejen klást závažné otázky, ale též a především vyžadovat od odpovědných činitelů odpovědi. A také je za čas zkontrolují. Tedy bude existovat konkurence mezi politiky - kteří by toto měli teoreticky dělat z popisu své práce - a mezi novináři.

Je nutné vytvořit funkční informační systém, kdy právě naše veřejnoprávní televize bude schopna pružně reagovat na chyby ve společnosti a díky svému zásadnímu vlivu (!) se je též podaří odstraňovat.

Na lehkou zábavu a odpočinek nám jistě postačí další média, jejichž hlavním smyslem existence je přece usilovat především o maximální míru zisku.

Je zřejmé, že bez určitého dohledu či kontroly se politikové vzdalují od reality a řeší nejčastěji své osobní spory, starají se o své politické ambice či řeší své finanční záležitosti místo reálných souvislostí. (Připomeňme jednoho právníka bez diplomu, který nyní zastupuje jednu velkou zahraniční společnost a kterému - kdo ví, možná to byl právě jeho nápad - se podařilo ochudit státní pokladnu o stovky milionů korun. Srovnej - ministr kultury Dostál: možná se podaří přidat průvodcům na hradech a zámcích 3 (!) miliony korun...)


Každý, kdo má zajištěné dobré příjmy, se postupně stává pohodlným...

Myslím, že jen poctivá a upřímná snaha o nápravu věcí veřejných, která se v praxi projeví jako důslednost při kladení otázek "na tělo" odpovědným činitelům, může věci změnit. Je zapotřebí, aby ČT věnovala mnohem větší prostor diskusním pořadům, je třeba se k tématům vracet a probrat je podrobněji a do větší hloubky. Jinak - jako obvykle - vše vyzní do ztracena. Vše se vždy jenom nakousne a NIC se nezmění.

V naší zemi je velmi neutěšená situace. Píše se 3. rok 3. milénia a místo přibližování se k mýtickému štěstí Ráje postupně vymíráme. Čas od času se kdosi "hloupý" někde upálí, lidé kradou šrouby z kolejnic za směšných pár korun nebo pro pár korun okrade mrtvého policista... Jinde zatím tečou miliony a miliardy...

Je opravdu nutné se podívat do některých regionů, podívat se jaké možnosti tam lidé mají, jak se jim žije, kolik peněz třeba mohou dát na kulturu, aby načerpali nové síly. Snad ještě existuje představa, že lidé schopnější a úspěšnější mají pomáhat lidem s problémy, lidem pomalejším, kteří možná opravdu měli špatné ranné zkušenosti se světem, kteří třeba nepotkali za celý život jediný vzor hodný následování. Jakpak by měli pochopit, že jsme na tom všichni stejně, a že svět je takový, jaký je každý z nás. Opravdu velmi těžké k pochopení, že...

Nežije se dnes dobře, řada lidí trpí vážnými depresemi, osobní vztahy se i proto dostávají do závažných krizí... Vše souvisí se vším. (Ceny práce se stále snižují, např. za stranu odborného překladu se dávalo na Moravě před 7 lety 120 až 150 korun, dnes pouze 80 či 100 korun a všechny výdaje přitom naopak stále rostou. A řešení je v nedohlednu... Snad to jediné: přihlásit se na ÚP a pracovat na černo. A pak si lze v novinách přečíst článek, že špatně je u nás proto, protože "lidem na venkově se nechce pracovat, řadu potravin si sami vypěstují na zahrádce a ještě si dojdou pro sociální podporu...")SEZNAM témat k diskusi:

Ukázkový seznam důležitých otázek podle Časoděje:

1) Jak zvýšit efektivitu státních financí?
2) Kde všude existuje korupce, jak se projevuje, jak ji lze zmenšovat?
3) Jaké možnosti má ČR (stát) při snižování nezaměstnanosti?

4) Lze změnit stále se prohlubující "genocidu" české vzdělanosti?
5) Jaké podmínky mají čeští zemědělci ve srovnání s jejich kolegy v EU?

6) Proč jsou české soudy tak pomalé a neefektivní?
7) Jaká by měla být zahraniční politika ČR? Co je v našich možnostech a co již nikoliv?

1) Jak zvýšit efektivitu státních financí?

Snad ničím se tak neplýtvá jako, jako tím, z "čeho krev neteče". Je smutným zjištěním, že všichni hrajeme onu známou hru: daně neplatit žádné, ze státních peněz si vzít (ukrást), co jen lze. Snad už je téměř ctí být geniálním a všehoschopným v tomto sportu. Je to vlastně umění dokázat "načerpat" do svého soukromého rozpočtu více zdrojů, než dovedou ostatní. Snad to bude právě ČT, kdo nalezne v rozpočtu desítky miliard (jsem o tom přesvědčen), které slouží naprosto jiným zájmům, než našemu obecnému blahu.

Bylo by výborné způsobit, aby většina našich občanů věděla, KOMU platí nemalé daně. Jistě to lze dohledat. Ideální by bylo prosadit zřízení veřejných transparentních účtů, aby každý viděl, KAM putují jeho nemalé daně. Najde se někdo v ČT, kdo bude chtít důležité téma transparentních účtů pro veřejné (!) rozpočty medializovat? Kéžby...

Je dobré si více uvědomovat, že mnoho lidí nemá jinou možnost než daně platit - jde zejména o zaměstnance. Je smutné, že celý systém společnosti z velké části drží svou poctivou prací ti, kdo mají obvykle nejméně. Nezapomínejme na to.

2) Kde všude existuje korupce, jak se projevuje, jak ji lze zmenšovat?

Korupce je vždy spojena s určitými výhodami, které souvisí s tím, že existují lidé, kteří mají speciální informace. Obvykle rozhodují o státních zakázkách. Když jsem byl před několika dny v Olomouci na semináři na KÚ, kde se poskytovaly informace o rozdělení (granty, veřejné zakázky) asi 42 mil. korun (jak směšně nízká je tato částka), vznikl dotaz, kolik peněz vlastně bude na to či ono k dispozici. Úředník, který měl věc na starosti nechtěl informaci poskytnout s tím, že se tak více ušetří... Proslýchá se (opravdu nevím, zda je to pravda), že řada řízení je už ušita přímo na tělo určitým subjektům... Faktem zůstává řada omezujících podmínek: Povinná akreditace, kterou však ministerstvo snad ani neposkytuje - snad některé jiné, dále povinnost mít už jeden projekt úspěšně za sebou (což mi připomíná parlamentní volby, kdy do diskusních pořadů v TV byli zváni preferovaně ti, kteří už v politice jsou, snad nejvíce všechny přítomné "pobavil" termín žádostí - do 1. srpna 2003, což bylo za 17 dní (ze zákona je povinnost 14 dní)... Jen málokdo je schopen vše potřebné tak rychle vyřídit. A úředníci pak mají na vše čas někdy do října či do listopadu.

Chci říct, že řada peněz se využívá často málo efektivně, obvykle chybí kontrola veřejnosti, o mnoha věcech se rozhoduje kdesi skrytě...

Je důležitým úkolem ČT, aby se úměrně výši přerozdělovaných peněz soustředila i výše pozornosti naší veřejnosti na okolnosti rozdělování. Nebudeme-li našim zástupcům placeným z našich daní hledět důkladně pod prsty, jistě se tu či onde část peněz ztratí. Je to v našem společném zájmu a musíme to dělat dobře a efektivně.

3) Jaké možnosti má ČR (stát) při snižování nezaměstnosti?

ČR má 10 000 000 obyvatel. Asi 5 000 000 jsou lidé práce schopní. Z nich celá jedna desetina je však jako "nezaměstnaná" závislá na systému statní sociální podpory. Je to velmi varující číslo: 500 000 je přibližně tolik, kolik lidí pracuje v Praze.

Je zřejmé, že dobrý hospodář se snaží myslet na budoucnost. Staví-li někdo dům, jistě si připlatí za drahé izolace, protože ví, že budou sloužit dlouho a jistě se vyplatí - snad jeho dětem nebo snad i člověku cizímu, pokud si dům koupí. Existuje řada oblastí, kde lze investovat státní peníze tak, aby nejen vytvořily pracovní místa, ale aby v delším horizontu prospěly buď naší zemi, nebo třeba naší přírodě.

V roce 2002 se zaplatilo ze státní kasy na 22 000 000 000 Kč - což jsou pouze úroky ze státního dluhu. Jistě by bylo vhodnější investovat tyto peníze do oblastí, kde se zužitkují a ne utratí. Je třeba vést kvalitní a podrobnou diskusi na téma nezaměstnanost. Je to velmi vážná věc a nelze ji donekonečna svalovat pouze na nezaměstnané, že se jim nechce pracovat, že se musí sami postarat atp. Je to především stát, kdo má odpovědnost, je to vláda ČR, kdo musí najít řešení. A je to ČT, kdo musí donutit politiky k činnosti. Nebo je tu snad ještě někdo jiný?

4) Lze změnit stále se prohlubující "genocidu" české vzdělanosti?


Zdá se, že průměrný plat za celou ČR nic nevypovídá o realitě. Číslo, které je ve zprávě uvedeno
(data za rok 1999) - tedy 9032 dolarů, říká, že PRŮMĚRNÝ učitel by tedy měl mít až okolo 270000 Kč ročně, což je asi 20800 Kč při 13 platech... Upřesněme, že toto číslo má znamenat celkové vynaložené náklady na osobu učitele jeho zaměstnavatelem.
Vzniká tedy zákonitě úvaha (podezření), že statistiky jsou záměrně zkreslené - nebo si vedení škol a jeho přátele dopřávají sami a "dole" na platech učitelů to není poznat?

Učitel - muž (ZŠ, Olomouc) má v roce 2003 - tedy o 4 roky později (!) - po "velkém zvyšování" mezd a při svých 15 letech praxe plat 14690 Kč HRUBÉHO (v tom 1000 Kč příplatek + 600 Kč třídnictví).
Protože tento konkrétní příklad znám, vím, že jde přitom o vynikajícího výjimečně všestranného učitele. Je dobré srovnat ohodnocení jeho práce např. s lékaři, jejichž čisté příjmy se pohybují často v násobcích platu výše uvedeného.

5) Jaké podmínky mají vlastně čeští zemědělci ve srovnání s jejich kolegy v EU?

Centra dění a tedy i politiky jsou v Praze a velkých městech. Je tedy z principu zřejmé, že zemědělci mají nejméně dobrých politických konexí a známostí. I proto mají dnes tak bídnou situaci, zatímco jiné skupiny obyvatel si "vykomunikovaly" mnohem více. Osobně se zemědělcům divím, že nezablokují všechny cesty do té doby, než jim stát dá záruky, že jejich problémy bude skutečně kompetentně a spravedlivě řešit.

6) PROČ jsou vlastně české soudy tak pomalé a neefektivní?

Je smutnou realitou, že teprve až pokuty za pomalost soudních řízení z EU něco velmi pomalu mění. Efektivní a spravedlivý soudní systém je základem dobrého státu. Kdo kontroluje soudce? Zaslouží si vysoké platy - včetně 13. a 14. - za svou práci? A to u nás pracuje nejvíce soudců na počet obyvatel v Evropě. Stále ještě existuje na 70 000 starých případů... Jakoby tato situace komusi velmi vyhovovala...

7) Jaká by měla být zahraniční politika ČR? Co je v našich možnostech a co ne?

V souvislosti s konfliktem v Iráku je dobré si důkladně promyslet, nakolik chceme podporovat plány velmocí - dnes jde zase pro změnu o USA - a nakolik si chceme důvěřovat sami, tedy mít vlastní představu, jak řešit určité problémy. Tedy nakolik se chceme druhému vlichocovat či nakolik si ponecháme vlastní hrdost.

Jsme sice malá země, ale zejména naše diplomacie může světu ukázat nová řešení, kterých se ostatní třeba bojí, nebo jim vůbec nepřijdou na mysl, snad prostě proto, že je třeba považují mylně za málo účinná.

Jistě lze řadě problémů předcházet poctivým soustředěním světové pozornosti. Např. schůzka hlav států poblíž ohniska napětí ji soustředí zcela spolehlivě a mnozí diktátoři jistě přehodnotí své chování. Myslím, že např. prezidenti již svou pouhou přítomností poblíž problematického regionu řeší mnoho věcí. Rozhodně je třeba mnohem více se snažit konfliktům předcházet a ne je řešit se zpožděním či vůbec - viz např. staré upozornění prezidentovi a premiérovi ČR z roku 1996.

Myslím, že je doba, kdy je třeba mnohem více vsadit na otevřenou mediální politiku. Je zřejmé - a to si nyní musíme být schopni jasně uvědomit - že USA sledují především své zájmy. Často je to na úkor někoho jiného. Je třeba o těchto věcech řádně a jasně hovořit a diskutovat - beze strachu a bez předsudků.

Filosofů ochotných k diskusi je jistě celá řada: jenom namátkou ti nejznámější - např. pánové Kohák, Bělohradský, Jakl, Štampach, Kuras nebo třeba pan Semín či šéfredaktor Britských listů pan Čulík. Samozřejmě by bylo výborné, kdyby se také v TV objevily nové tváře, jistě zejména některé mladé v mnoha ohledech předčí uvedené. Kdo je objeví?


Pochopme a respektujme své rozdílné pohledy, diskutujme o nich...

V nových diskusních pořadech bude tedy názorová pestrost zajištěna, sledovanost vzhledem ke spíše stále se zvyšujícímu napětí na domácí i mezinárodní scéně bude také značná. Výborné budou zejména podrobné a tedy delší pořady. Vždyť je zřejmé, že během 55 minut nelze vést kloudnou diskusi dokonce hned k sedmi důležitým tématům... Vždy téma jenom nakousnout a "tak a jdeme dál". K čemu to je?
 Bylo by skvělé, kdyby se jednotlivým tématům věnovaly celé diskusní seriály - budou-li opravdu důležité, nahrají si je zájemci (i já) na video třeba i z vysílání časně nad ránem, kdy je volný vysílací čas. V čem je problém?
 Je velmi důležité, aby různé názory mohly v klidu zaznít VEŘEJNĚ , abychom si je mohli navzájem porovnat - a pak o nich KONEČNĚ vést debatu. Myslím, že VELMI POTŘEBUJEME zkušenost klidné (počáteční) diskuse, budeme si moci jasněji uvědomit své často velmi rozdílné - VÝCHOZÍ - přístupy k té či oné problematice. Nebylo by to přece málo - pochopit PŘESNĚ své rozdílnosti. Věřím, že bude-li dobrá vůle, řešení se najde vždy celá řada.

Materie...

Většina diskusí je dnes (opravdu) zbrklá, ryze komerční, nic neřešící. Jak chceme v naší zemi něco změnit, když ani naše elity nedokážou vést poctivou a seriózní diskusi na úrovni, která vede k úspěšnému cíli?

Jak chceme, aby se cosi ve světě změnilo, když ani TV není schopna svými pořady "vygenerovat" shodu alespoň ve zcela základních souvislostech? Vždyť právě toto je jejím nejvyšším posláním - otevřeně a beze strachu porovnat životní zkušenost různých lidí a najít řešení tak, aby jej pak politikové snadno použili ve své práci.

Michal Rusek, 17. července 2003 (doplněno 29. 8. 2003)


Starší texty k tématu:

Jaká je PRIORITA vývoje ČR? květen 2002 - rozhovor s panem I. O. Štampachem o důležitých aspektech naší země...

Ještě stále příjemný vánoční čas… - prosinec 2000, text Časoděje z doby známé televizní krize...

Je krásné nic neřešit, potkávat své známé, přát si vše nejlepší… Moci tak být bez těžkého, nepříjemného, závažného, podstatného…
(Skutečně to není snadná volba.)
Události posledních dnů otevírají nové souvislosti. Možné je cokoliv, již jako tolikrát v minulosti – zase (?) stojíme na křižovatce. Zda dojde ke změně, závisí na tom, zda budeme mít dostatek snů. Takových snů, které se chtějí prodrat k nám dolů, sem na Zem...

Homo sapiens, člověk přemýšlivý… - srpen 2001, hledání vztahů mezi novináři a médii...

Už dlouho sleduji na netu způsoby lidí – jak spolu komunikují / komunikujeme. Na první pohled by se zdálo, že jde o fakty a informace. Ale je tomu jinak. Přítomnost v dialozích lze dobře rozpoznat jako tlusté nánosy předsudků. Je velmi těžké překonat vzájemnou nedůvěřivost a sdělovat si potřebné věci tak, aby nám všem byly ku prospěchu.
Myslím, že úroveň politiky - dnes 12 let po oficiálním předání moci - velmi závisí na úrovni poznání jednotlivých lidí, na obrazech, které všichni stále nosíme v sobě...

Média... - srpen 2002, pár slov o médiích, KDO dokáže konečně změnit školní osnovy... KDO najde dobré učitele...

Malý rozcestník na staré články

Jak ovlivňuje kvalita informací naše myšlení - na co bychom neměli zapomínat...

Každé já je tvůrčím účastníkem děje - 28. 4. 2003

Základní text k problematice médií a jejich skutečnému (prvotnímu) smyslu

Vše, co se děje v přítomnosti, veškeré děje a prožívání reality - fyzické nebo vnitřní duševní - lze chápat jako kontinuální vzájemně se ovlivňující tok informací. Ano, v určitém smyslu je informací vše, co existuje. Staří často používali místo slova "informace" slovo "idea". A zatímco slovo idea spíše poukazuje na svůj obsah, je vlastně jen nádobou, která nese to, co je v ní obsaženo, má slovo informace mnohem dynamičtější podobu. In-formo znamená totiž (také) "dávat tvar". Je velmi důležité uvědomovat si, že mysl člověka vybírá z nekonečna přítomných podnětů vždy to, co je jí blízké a pomocí slov a své zkušenosti formuje podobu pohledu (symbol Egypta - oko), dává mu tvar a pomocí slov je pak tento tvar přenášen dál - až na místo určení: Duplikací informace nazývám zpřítomnění původní ideje v jiném místě, v jiném čase. Děje se tak v hlavě, v šedé kůře mozkové, v mysli, v duši člověka. Energie, která byla přítomná při tvarování, při morfogenezi původních aspektů, při formování původního chaotického informačního pole, byla vložena do stavby při ději nazývaném informování... (více)


Redakční výběr:

Ekonomika i kultura – čekání na bod obratu - 22. srpna 2003
Přítomnost je složitým komplexem „tržních“ sil, některé spolu bojují otevřeně, jiné zase skrytě. Pokud existují hluboké rozpory v interpretaci stále více provázaného světa, je pouze pochopitelné, že se neshodneme na cíli cesty, tedy žádný společný cíl vývoje lidské civilizace vlastně není, existují pouze ryze soukromé zájmy. Představa harmoničtějšího světa, ve kterém si šťastně hrají děti, ve kterém noční zahrada není místem násilných činů, se tak přesouvá z možné, byť třeba velmi vzdálené reality do roviny utopie a tedy naprosto nemožného snu. Myslím, že to je veliká výzva.

Otrokářský systém - snadno a rychle? - 21. srpen 2003
Zdánlivě ironický text není snadné vyvrátit relevantními argumenty zejména proto, že staví na číslech, která jsou neúprosná. Naše země se stala levnou výrobní základnou, přestože je uprostřed Evropy. Průměrný člověk pracující v ČR vyrobí 3/5 zboží ve srovnání s průměrným obyvatelem Evropské unie. Máme tedy menší pracovní výkonnost. Jak je však možné, že ohodnocení naší průměrné práce nečiní také 3/5, ale výrazně méně - pouhou 1/5? Tyto údaje potvrzuje i nezávislý "Big Mac index": Průměrný obyvatel Prahy musí pracovat na hamburger Big Mac 42 minut, obyvatel Zurychu pouhou třetinu této doby - 14 minut... (více)

Kéž starosti  odejdou tak rychle, jako pomíjí čas léta...

Proč právě EKONOMICKÝ růst? - 11. srpna 2003

Každý Vám bude nabízet to, z čeho mu plyne zisk. Samozřejmě vždy se bude zdůrazňovat, jak je vše výhodné atd. Na tomto principu je postavena tržní ekonomika. Každý hájí SVÉ zájmy. Ostatně jinak tomu ani zatím být nemůže, lidé nejsou andělé, bohužel. Je však hloupé, když obyčejní lidé nehájí své, ale cizí zájmy - zájmy velkého kapitálu. Investoři nutně potřebují určitou náladu proto, aby dosahovali svých cílů, proto se modlou dnešní doby stáva ekonomická úspěšnost a především ekonomický růst. Navíc kdo by nechtěl mít pro sebe větší luxus a užívat si většího množství zboží? A právě takto vzniká mylné spojení: životní štěstí a harmonie = neustálé zvyšování spotřeby (výroby). Samozřejmě opak je pravdou - smyslem života může být především hledání krásy a harmonie ve vzájemných vztazích. (Uff, trochu patetické, ale je to tak, že? :-)

Znovu - proč právě ekonomický růst? - diskuse s makroekonomem Janem Hoškem, BL 14. srpna 2003

Reforma financí - poznámky I. - 29. července 2003

Pokud se neshodneme na výchozím předpokladu, že společnost jako celek se nemůže povznést na vyšší úroveň (kulturní, etickou, bezpečnostní, zdravotní, vztahovou, ekologickou atp.), pokud v ní v témže okamžiku existuje řada lidí s vážnými existenčními problémy, obávám se, že mohu s tímto textem ihned skončit. Pokud naše majorita nebude mít pozornou vůli dát účinnou a nemoralizující pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují, pokud bude termín "společenská vzájemnost" patřit do slovníku jen nepatrné části populace, velmi se obávám, že vznikne svět, který nebude šťastným místem pro naše děti a jejich děti a… A to je moje poslední naděje - totiž, že motivem pro společné hledání a nacházení může být právě snaha vytvořit bezpečný svět pro naše potomky.

"ŽIVOTNÉ" - překvapivé řešení? – 2. 7. 2003 - důležité poznámky k reformě financí

Zvyšme efektivitu státních výdajů - stát hledá drobné u chudých a miliardovým únikům se nevěnuje - 19. 6. 2003, BL

ROZHOVOR:  Jana Hybášková - velvyslankyně ČR v Kuvajtu pro Revue Časoděj - 30. duben 2003

Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky - Smutná statistika, ČR velmi rychle vymírá, 2. 6. 2003, BL

Osočování - základem moderního světa je úroveň komunikace, tj. množství času potřebného k přenesení jedné obyčejné myšlenky tak, aby ji pochopila celá společnost - ale nejen to, aby se jí řídila a považovala ji za vlastní.

ANTI-komunimus, NE-komunismus a Václav Klaus - text pro BL, velmi zajímavá diskuse - ZDE

Kterému výkladu světa máme věřit? - utrpení působí vždy naivní důvěra k ideovým vůdcům (!)

Michael Lerner: Triumf strachu - nejčtenější text za březen 2003
Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA,
www.tikkun.org
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realizmus, díky němuž vítězí... (více)

Varianta B - následovat USA v ekonomickém pragmatizmu či nikoliv? - M. Rusek pro Britské listy, 3. 4. 2003

IRÁK IQ-TEST - 47 důležitých otázek a odpovědí. Před 45 lety byl zavražděn M. L. King

Tam, kde není míru - 13. 2. 2003 - Mária Schwingerová odpovídá Jaroslavu Hutkovi

Otázka svobody - zcela postmoderní mix pro inspiraci navečer - doporučujeme!

Až potkáte matku z Iráku - rozcestník na články okolo války v Iráku

Fakta o válce v Iráku - dokument

Precedens - krátká sci-fi povídka, 21. 3. 2003, Merlinii

The TWINS: – Sláva blahodárnému militarismu X Pacifismus se šíří jako mor – 21. 2. 2002, ilustrace Escher

Text k nečekaně militantnímu přístupu organizace Člověk v tísni. (Mimochodem, když jsme se o prázdninách zeptali na dispečinku Člověka v tísni, zda je možné při povodních pomáhat i mimo Prahu, byli jsem za tuto otázku nemile napadeni... Přes výslovnou žádost jsme byli vysláni do Chuchle. Možná by nebylo od věci přezkoumat, jak účelně jsou dary občanů využívány, kolik % vybrané pomoci se dostane skutečně těm potřebným a kolik peněz "spolkne" administrativa. Mimochodem, bylo by velmi účelné, aby stát zajistil paralelní databázi dárců, aby byla možná lepší kontrola - do té doby, než všechny nadace atd. budou mít kompletní účetnictví přístupné přes TRANSPARENTNÍ účty komukoliv na internetu. Pak si každý své peníze bude moci pohlídat.)

Memy, reklama, Tao a ctnost v roce 2002 - nejčtenější článek za únor 2003

Haiku - krátké básně pro jiné myšlenky...

zpět