Dopis veteránů prezidentu Bushovi

Vážení čtenáři, tento text, který má svou hodnotu v tom, že jej psali lidé, kteří ve válkách, o nichž politici mluví, bojují a umírají, jsme si nechávali na okamžik, než začne vojenský útok na Irák. Ten den bohužel dnes nastal, a tak Vám ho přinášíme. Následující dopis podepsalo 1000 válečných veteránů a 10. března 2003 jej předali prezidentu Bushovi. (přejato - děkujeme - z WWW.PART.CZ: ZDE )

Vážený pane, prezidente:

My, níže podepsaní veteráni, kteří jsme sloužili své zemi za II. světové války, v Koreji, Vietnamu, ve válce v Zálivu v roce 1991 a v dalších vojenských konfliktech, zdvořile žádáme o příležitost setkat se s vámi ohledně hrozící války mezi Spojenými státy a Irákem.

Pane prezidente, jsme vlastenečtí občané a veteráni, kteří respektují úřad prezidenta a etiku i hodnoty, které nás spojují jakožto Američany.

Jako takoví cítíme povinnost podělit se s vámi o naše vážné obavy ohledně problémů národní bezpečnosti, přiměřeného používání naší vojenské síly a zdraví a blaha našich aktivně sloužících vojáků, námořníků, letců a mariňáků. Ti z nás, kteří jsou veterány války v Zálivu v roce 1991 mohou nabídnout konkrétní náhled do trvajících potíží na Středním východě a pravděpodobných následků další války v této nestabilní oblasti.

Před desetiletím jsme pomáhali osvobodit Kuvajt od irácké okupace a během bojových operací jsme tváří v tvář setkali s brutalitou a následky moderního válčení. Pochopili jsme jak nepředvídatelná může být povaha války. A pochopili jsme, že k válečným ztrátám nedochází prostě jen na bojišti.

Po válce v Zálivu v roce 1991 jsme kolektivně nedokázali zabránit násilnému potlačení lidového povstání Saddámem Husajnem a bezprecedentní vlně uprchlíků, která následovala. V důsledku toho zemřely desetitisíce nevinných civilistů. Kromě těchto úmrtí válka a bezprostřední poválečné podmínky podle New England Journal of Medicine (24. září 1992) vyústily ve smrt 46 900 dětí mladších pěti let.

Dlouhodobě měla válka v Zálivu v roce 1991 trvalý a škodlivý dopad na zdraví bezpočtu lidí v oné oblasti a na zdraví amerických mužů a žen, kteří tam sloužili. Dvanáct let po tomto konfliktu americké ministerstvo veteránských záležitostí považuje přes 164 000 amerických veteránů války v Zálivu za handicapované. Tento počet se dennodenně zvyšuje.

Opět před námi vyvstává možnost rozsáhlé války mezi USA a Irákem. Z tohoto naléhavého důvodu bychom se s vámi rádi setkali a diskutovali o krocích, které Spojené státy a jejich spojenci mohou podniknout na ochranu amerických vojáků, spojeneckých sil a iráckých civilistů před známými i domnělými riziky, které by vzešly z vojenských operací.

Chápeme rizika, která vyvstávají s válkou a že jsou doby, kdy jsou taková rizika nezbytná. Přesto v tuto chvíli silně zpochybňujeme potřebnost války. Navzdory zprávě ministra zahraničí Colina Powella Radě bezpečnosti a svědectvím dalších z administrativy nejsme přesvědčeni, že donucovací zadržování selhalo, nebo že se válka stala nezbytnou.

Naše vlastní zpravodajské služby si neustále všímají jak absence bezprostředního ohrožení ze strany Iráku tak spolehlivých důkazů o spolupráci mezi Irákem a al-Kajdá. Ještě jednou, pochybujeme, že toto je ten pravý čas a ta správná válka. Dále jsme přesvědčeni, že rizika obsažená v tom, že půjdeme do války za nejasných a měnících se okolností, které nás dnes konfrontují, jsou daleko větší než ta, kterým jsme čelili v roce 1991. Namísto pouštní války za osvobození Kuvajtu by boj pravděpodobně zahrnoval táhlou obléhací válku, chaotické pouliční boje v Bagdádu a irácký občanský konflikt. Dojde-li k tomu, obáváme se, že náš národ i Irák utrpí oběti, jakých jsme od Vietnamu nebyli svědky. Obáváme se, že výsledné krveprolití a humanitární následky by dále zdevastovaly iráckou společnost, zažehly již nestabilní Střední východ a způsobily nárůst terorismu proti občanům USA.

Naše obavy o potenciální lidskou i materiální cenu vojenského konfliktu v Iráku jsou dobře podložené. OSN varuje, že v případě války 1,26 miliónu iráckých dětí mladších pěti let bude hrozit smrt. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že během počátečních týdnů konfliktu bude 500 000 Iráčanů potřebovat okamžitou lékařskou péči. Deset miliónů Iráčanů by potřebovalo okamžitou humanitární pomoc a z více než dvou miliónů Iráčanů by se stali bezdomovci.

Rozměry této krize by byly tak velké, že mezinárodní společenství by nedokázalo zabránit obrovskému utrpení. Z těchto i dalších důvodů zůstává v nejlepším zájmu našeho národa vyhnout se další válce. Riziko nadměrných civilních obětí, které předvídá OSN, znamená smrtelné riziko pro naši národní bezpečnost, protože z USA učiní ještě větší terč odvetných teroristických útoků.

Pane prezidente, uvědomujeme si nesmírnou zodpovědnost, kterou máte coby náš vrchní velitel, za ochranu naší vlasti a bezpečí našeho národa. Jakožto veteráni, kteří čestně sloužili svému národu v jeho válkách, věříme, že naše hlediska, znalosti a expertíza vám mohou pomoci v tuto kritickou dobu, kdy se rozhodujete, zda náš národ poslat do války, nebo ne.

Žádáme tudíž o setkání, co nejdříve se vám to bude hodit. Těšíme se na jakoukoli příležitost sejít se s vámi a diskutovat o záležitostech, které jsme nastolili.

S úctou
viceadmirál Ralph Weymouth, USN, v penzi
videadmirál Jack Shanahan, USN, v penzi
brigádní generál Evelyn P. Foote, USA, v penzi
plukovník David H. Hackworth, USA, v penzi
plukovník Larry Williams, USMC, v penzi
plukovník James E. Unterseher, USA, v penzi
plukovník James B. Burkholder, USA, v penzi
plukovník Roger F. Strand, USAF, v penzi
plukovník Virginia A. Metcalf, USA, v penzi
plukovník Mary H. Yeakel, USA, v penzi
plukovník Henrik O. Lunde, USA, v penzi
plukovník Bruce S. Jarstfer, USA, v penzi
plukovník Thomas Patrick Chisholm, USA, v penzi
plukovník James Steven Chandler, USA
plukovník James J. Kent, USA, v penzi
plukovník Grace E. Squires, USA, v penzi
plukovník Carol Anne O´Donnell, USA, v penzi
kapitán Kris Kristofferson, USA, v penzi
kapitán Thomas C. Tindall Jr., USNR, v penzi
kapitán Herbert A. Blough, USN, v penzi
kapitán M. David Preston, USCG
poručík Colonel Elizabeth K. McGillicuddy, USMC, v penzi

Přeložil: Vadim Barák, 17.3.2003
alternet.com (20.03.2003)

zpět