Kdyby byl každý člověk na svém místě...

r

e

k

l

a

m

a

 

 
Miroslav Dolejší

Václav Klaus
1930–1939

1931 – 20. listopad 1931, narození
 
1940–1949
 


1941 – 19. červen, narození

1950–1959


1951 – vyloučen z Vyšší průmyslové školy strojní
              (z polit. důvodů), pracuje jako dělník

1952 – odsouzen pro velezradu a špionáž na 23 let


1958 – začíná studium na VŠE – zahraniční obchod

1960–1969

1960 – v květnu propuštěn na amnestii s podlomeným zdravím

1968 – člen organizace politických vězňů – K-231

1968 – zákaz publikační činnosti


1963 – ukončení studia s červeným diplomem,
              umístěnka do podniku se zahraničním obchodem

1964 – ukončení základní vojenské služby – ligový hráč košíkové

1964 – 1. září, nastupuje do Ekonomického ústavu ČSAV
              (se spolužákem ze ZŠ Tomášem Ježkem...)

1966 – studijní jednosemestrový pobyt v italské Neapoli

1969 – od ledna studijní pobyt na Cornellské univerzitě v USA

1970–1979


1976 – při zatčení zabaven rukopis knihy
             "360 dní bez iluze"

1976 – odsouzen pro pokus vyzvědačství,
             ohrožení státního, hospodářského
             a služebního tajemství

1977 – na 11 let umístěn do 3. nápravné skupiny

1970 – seznamuje se s bankéřem Richardem Salzmannem

1971 – do února pracuje v Ekonomickém ústavu ČSAV

1971 – od března pracuje ve Státní bance Československé
           – SBČS ( kancelář s Janem Stráským)

1979 – vědecký tajemník bankovní pobočky ČSVTS

1980–1989

1985 – propuštěn ze zdravotních důvodů

1989 – člen Konfederace politických vězňů


1980 – 1985 oficiální semináře pro 100 až 200 lidí,
             publikuje ekonomické sborníky

1987 – od 1. prosince práce v Prognostickém ústavu ČSAV
             (kolegové Valtr Komárek, Vladimír Dlouhý,
             Karel Dyba, Miroslav Ransdorf...)

1989 – ministr financí

1990–1999


1990 až 1991 rehabilitován

1991 – Vychází "Analýza 17. listopadu 1989"
            a kniha "Chodbami opuštěnými"


1990 až 1992 místopředseda vlády ČSFR

1992 – předseda vlády ČR v rámci federace,
             po dohodě s Vl. Mečiarem byla bez referenda
             rozdělena ČSFR na ČR a SR – k 1. 1. 1993

1993 až 1997 – předseda vlády samostatné ČR

1998 – předseda poslanecké sněmovny (do roku 2002)

2000–        

2001 – 26. červen, umírá

2002 – neúspěch ODS v červnových volbách
            (pod jeho vedením)

 

Konexe a mafie

Pokud v zemi existují lidé, kteří měli to štěstí, že jim rodiče dali moudrou životní orientaci, je pro společnost ponejvýš prozíravé využít právě jejich kvality. Preferování specialistů a ekonomů (obvykle bez širších znalostí) má pro společnost velmi negativní následky.

Boj těchto "ekonomických odborníků" proti "socialistům" a komunistům je nevěrohodný, protože základ svého života získali právě v této společnosti a s využitím všech konexí, které měli. A právě konexe přerůstají velmi rychle v korupci a systém mafie.

Jsme-li v tomto horkém létě roku 2002 svědky mnoha korupčních afér v USA, je tento jev způsoben právě pohrdáním zákony. Obcházet zákony, či pohybovat se na jejich hranici, přináší osobní prospěch. Je přece "tak dobré" mít vynikající konexe, znát "skvělé" právníky, kteří zajistí beztrestnost...

Konexe totiž vždy přinášejí PENÍZE...

Zdá se, že kvality některých lidí spočívají především v dokonalých konexích. Pokud tito lidé vtisknou své vnímání světa celé společnosti, může se zastavit její vývoj na celá desetiletí – a právě k tomu došlo v 90. letech v ČR.

Na druhé straně to je velmi cenná zkušenost...

Funkční moderní demokratická společnost musí vycházet především z úcty ke všem lidským právům.

Bohorovné přezírání zákonů, kterého jsme byli po Listopadu 1989 svědky (zejména u vládnoucí ODS), zanechalo ve společnosti po období komunistické diktatury další morální spoušť.

Pokud má M. Dolejší ve své Analýze 17. listopadu 1989 pravdu – je možné, že skuteně měl výjimečné informace – žijeme ve zcela jiném světě, než se nám obvykle předkládá, obklopuje nás Matrix...

r e k l a m a :


Obraz světa též vytvářejí Encyklopedie

V 90. letech vznikla firma Diderot:

DIDEROT s. r. o., Rybná 14, 110 00 Praha 1, tel. 02/2184 1001, fax: 02/2184 1000, e-mail: obchod@bp.diderot.cz;
Redakce: DIDEROT s. r. o., Českomoravská 31, 190 00 Praha 9, tel. 02/6603 9382, e-mail: redakce@diderot.cz,

která dostala státní příspěvek na vytvoření encyklopedie. (Možná by stálo za to prověřit, jak s ním bylo přesně naloženo.)

Též vznikla i její digitální podoba - naposledy Diderot 2002.

Firma musela jít v roce 2002 do konkursu, proto nevolejte, nefaxujte, nemailujte...

 

Podívejme se jaké informace Diderot 2002 (mimo mnoha přesných dat) obsahuje:

Klaus Václav, * 19. 6. 1941, český ekonom a politik. Zaměřen na makroekonomické teorie, ekonomické modely, měnovou politiku, zastánce přísného monetarismu, stoupenec chicagské školy. Spoluautor modelu transformace české ekonomiky, zastánce přechodu k tržnímu hospodářství. V letech 1963–70 působil jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu Československé akademie věd, 1987–89 jako pracovník Prognostického ústavu ČSAV. 1990–91 předseda OF, od 1991 spoluzakladatel a předseda ODS. 1989–92 ministr financí, 1991–92 místopředseda vlády ČSFR, 1992 předseda vlády České republiky v rámci federace, 1993–1997 předseda vlády samostatné ČR. Od roku 1998 je předsedou Poslanecké sněmovny PČR. Z díla: Cesta k tržní ekonomice (1991), Ekonomická teorie a ekonomická reforma (1991), O tvář zítřka (1991), Proč nejsem sociálním demokratem (1998), Cesta z pasti (1999), Od opoziční smlouvy k tolerančnímu patentu (2000).

Zde autoři vědomě vynechali 16 let, po které V. Klaus pracoval v ústřední (centrální) bance - Státní bance československé: od roku 1971 do roku 1987, pak zase nastoupil zpět do ČSAV. Bylo by naivní se domnívat, že v ústřední bance mohli pracovat nějací rebelové proti režimu. Na druhé straně musíme "obdivovat" schopnost Václava Klause, se kterou se naučil využívat konexe, ze kterých měl osobní profit (např. osoba Richarda Salzmanna, za jeho vlády šéfa Komerční banky).

Stráský Jan, * 24. 9. 1940, český politik. V 60.-80. letech pracovník SBČS v Praze. 1991-92 místopředseda vlády ČR, od července do prosince 1992 poslední předseda vlády ČSFR. 1992-97 místopředseda ODS, z níž vystoupil a stal se členem Unie svobody. 1992-98 poslanec ČNR, respektive Parlamentu ČR. 1993-95 ministr dopravy ČR, 1995-98 ministr zdravotnictví.

Jan Stráský byl v KSČ od svých 18 let...

Dyba Karel, * 21. 10. 1940, český ekonom a politik. V letech 1972-84 vědecký pracovník EÚ ČSAV, 1984-90 v Prognostického ústavu ČSAV, 1990-92 ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, 1992-96 ministr hospodářství ČR. Od 1991 člen ODS; 1991-95 prezident České ekonomické společnosti.

Karel dyba byl v KSČ od svých 22 let... V 90. letech je známý soudní pří se známým písničkářem Jaroslavem Hutkou...

Ježek Tomáš, * 15. 3. 1940, český ekonom a politik. Zaměřen na obecnou ekonomickou teorii, zastánce liberálních názorů (překladatel spisů F. A. von Hayeka). Spoluautor modelu transformace české ekonomiky a projektu kupónové privatizace. 1990-92 ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, 1992-94 předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku, 1992-96 předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Tomáš Ježek byl v KSČ od svých 18 let... Pracoval spolu s V. Klausem v EÚ ČSAV...

Dlouhý Vladimír, * 31. 7. 1953, český politik a ekonom. V letech 1984-89 vědecký pracovník Prognostického ústavu Československé akademie věd, 1989-90 místopředseda československé vlády, 1990-92 ministr hospodářství ČSFR a 1991-92 ministr strategického plánování ČSFR. 1992-97 ministr průmyslu a obchodu ČR. 1974-89 člen KSČ, 1990-98 člen a jeden z vedoucích přestavitelů ODA (1998 vystoupil). Po odchodu z politiky pracuje v soukromém sektoru.

Vladimír Dlouhý byl kdysi nejoblíbenějším politikem v zemi. Možná by se nad tím měli pozastavit příznivci tzv. přímé demokracie a institutu referenda...

Kočárník...

r e k l a m a :


z p ě t