Dobrá, dobrá  smrt
 (o eutanázii) 

 

Propast představ se před námi otevírá,
začneme-li přemýšlet o tom,
jaká možnost na nás čeká ve smrti vlastní.

O umírání cizím však nemusíme hloubat 
– je skutečností, každodenní,
stačí se podívat všude tam, kde se děje.

Nemocnice jsou dějištěm konfliktů, 
urputných válek, jež se odehrávají TEĎ, každou minutu
– a vždy je někdo zasažen.

Tuto nutnost cítím pokaždé, když jdu kolem 
(většinou pouze v duchu, stačí si totiž vzpomenout
na ten dech, vanoucí oněmi ústavy
– snad mimo porodnic, ačkoliv tam většinou také).

Vyvrženi z rodinného kruhu, uzavřeni do vězení vlastní mysli,
v dialogu s lékařem,
odkázáni na povinnost informovat o svých pocitech
v nohou nebo v žaludku,
trpící se spoluvězni bolestí,
která tu vlastní stupňuje,
ale zároveň ji staví na úroveň normálnosti.

Bolest je tady všední, a nedá-li se unést, vyzkouší se jiný prostředek.

Utišující, tlumící.
Někdy tak tišená a utlumená, 
že za hradby vězení nepronikne.

Bolest umírání.

Jdeme kolem hradeb a jsme úplně jinde.

V jiném světě.
Ve světě zdravých návštěvníků, kupujících dárky a květiny; 
a pokud tam není někdo skutečně blízký, jsme hodně daleko.

Jak vlastně být přitom?
Snad modlitbou, myšlenkou, objetím.
Láskou jistě mohu.

Já.

 

Co však může ona – bytost spjatá s bolestí, s obětí, s pokáním,
ale i se zoufalstvím, prokletím, pocitem zavržení?

Může říci Ano, dokonce i Ne, ale to je jediná svoboda, kterou si uchová.

Ve volbě Ano má možnost úplné, řekli bychom totální realizace;
ve volbě Ne ji však čeká peklo, které nechce,
jelikož odmítá smysl své existence.

Odmítá si zasloužit bolest.
Nevidí její smysl, neboť ten shledává v radosti, ve zdraví, v životě.
A jediné, co chce, je mít možnost uskutečnit svou volbu.
Sama za sebe – svá, lidská, příliš lidská bytost.

Co je podstatnější: její svoboda, nebo naše soudy o ní?

Soud „většiny“ o ní?

Máme právo – my okolostojící – odsuzovat k bolesti?

Má snad člověk právo odsuzovat člověka k nesvobodě?

 

E b r a,  5. 12. 2000

MM 2000 * Prosinec * Návrat * SON  * nebo stavba...
C.F.t.T.F.C.
Calendar For The Twenty First Century

Jakub  P O Ž Á R , 1998

z p ě t