P  R   A  H   A
září 2000
V každém okamžiku lze smysl  dohled á  v    a     t     . 
Někdo řekne: V Praze demonstrovali zlí lidé. 
Takové pochopení člověka neuspokojuje.
Vždy lze klást i na druhou stranu vah:
1)   Jen „díky“ násilnostem jsme věděli o zasedání finančníků dlouho předem. Jde o Čas. 
                                       Pokojný Seattle a pokojná Praha znamenají ztrátu pozornosti. ANO – v takové době žijeme ;-(
2)   Společnost jeví malý zájem o chod těchto institucí. 
(A koho vlastně skutečně zajímají podstatné otázky...)
Lze vymyslet účinnější reklamní kampaň než demonstrace, kde teče krev ?
3)   To, co nezajímá veřejnost a není pod její kontrolou, obvykle... 
(Aneb tam, kde jsou peníze, je i pokušení. )
Jak dosáhnout zájmu veřejnosti o tyto velké finanční instituce ?

Co chtějí jejich akcionáři ?
A po jakém zisku touží 19 000 dětí denně ? 
Více informací !  Lidové noviny
výstřel           úvod do politiky           M A T R I X          Milostivé léto 2000          kritika