Ministr zahraničí Cyril Svoboda nezastupuje zájmy ČR

"Ona vykonala obrovské a dobré dílo," řekl doslova Cyril Svoboda ve zprávách ČT1 dne 27. 11. 2003 na adresu velvyslankyně v Kuvajtu Jany Hybáškové, přesto ji chce odvolat. "Nesmírně si vážím toho, být českým velvyslancem a je to veliká čest, ale občas člověk musí vážit, zda občanské postoje, když vidíme nepravosti okolo sebe, nejsou důležitější, než tento post. Já jsem počítala s tím, že mohu nést určité následky svého konání…", jsou slova J. Hybáškové. Definitivní rozhodnutí o odvolání velvyslankyně ČR v Kuvajtu Jany Hybáškové je nyní na prezidentu Václavu Klausovi. Velmi by mě potěšil a příjemně překvapil, pokud by našel diplomatický způsob, jak její odvolání zastavit. Přeji odvahu a takt, pane prezidente!

Zatmění měsíce dne 9. 11. 2003 - foto Astrapix 430 + Newton 1000 / 200 mm.

Vláda i prezident jsou pověřeni k zastupování zájmů svých občanů

Úroveň společnosti závisí na vyspělosti občanů. Té zemi, ve které existuje široká vrstva citlivé inteligence, která není lhostejná a je zvyklá věnovat část svého času důležitým společenským otázkám, se jistě povede lépe, než té, ve které si vysocí státní úředníci mohou bez veřejného dohledu dělat, co se jim zlíbí - tak, jako podle mého úsudku činí Cyril Svoboda. Česká veřejnost by měla dobře sledovat, čí zájmy hájí Ministr zahraničí ČR, čí hájí velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková.

Na přímou otázku moderátorky ČT: "V čem tedy pracovala špatně?" odpověděl úvodem citovaným "Ona vykonala obrovské a dobré dílo." Jana Hybášková v telefonickém rozhovoru s ČT říká: "Co se Iráku týče, měla jsem oficiální pověření, ke zpracování této problematiky.(…) Předpokládám, že jsem své oficiální pověření splnila přesně." Obvinění ministerstva zahraničí, že J. Hybášková zasahovala do práce velvyslance v Iráku, odmítl dokonce náš irácký velvyslanec (!) Martin Klepetko, ke spolupráci s J. Hybáškovou doslova řekl: "…v žádném případě tam nebyl žádný konflikt".

Podpořme politiky, kteří neváhají riskovat pro ideály svou kariéru

Zdá se, že skutečným důvodem odvolání J. Hybáškové je, že si vytvořila vlastní nezávislý postoj a podle něj i jednala - přestože tím vědomě riskovala svoji slibnou profesní kariéru: "Mohli bychom začít sbírat zisky ze stomilionové investice, jenže my jedeme domů. Vzdáváme se … nepříteli, který na nás nikdy nezaútočil, pohodlnosti armádního zdravotnictví, bezpečnostním obavám armády a nedostatku … politické vůle dovádět věci do konce," (zdroj MF DNES: "Polní nemocnice končí. Proč?"). Snad právě toto jsou slova, která dovršila znelíbení Cyrila Svobody, takže navrhl vládě ČR její odvolání. Vláda jeho návrh na večerním zasedání 26. 11. 2003 schválila. Toto rozhodnutí však nabývá platnosti až podpisem prezidenta V. Klause.

"Naše angažovanost v Iráku je citlivá politická věc,

která se sleduje po celém světě a tady se musí dodržet to, co rozhodla vláda," říká Cyril Svoboda. Ano, je to opravdu citlivá věc, potvrzuji i já, a proto je nyní velmi důležité, zda se občané ČR, tedy právě ti občané, které vláda ČR i prezident zastupují, nechají zastupovat tou politikou, kterou můžeme již i vidět za Janou Hybáškovou, nebo zda spíše podpoří Cyrila Svobodu, který říká: "Nelze zpochybňovat rozhodnutí vlády a velvyslanec, když mluví, tak mluví jako zástupce té země. To, co říká, se monitoruje po celém světě, to se sděluje, protože ona zastupuje český stát, zastupuje hlavu státu, zastupuje vládu." A ještě jednou: Vláda i prezident zastupují národní zájmy občanů ČR, víme však, jaké jsou?

Ať ČSSD obhajuje zájmy pracujících, ODS podnikatelů a KDU-ČSL křesťanské ideje

V prvé řadě bychom měli sledovat vzájemný soulad myšlenek, slov a činů. Jaképak myšlenky hájí komunističtí poslanci, kteří létají z Prahy do Ostravy letadlem, zatímco jejich soudruzi (třeba i učitelé) pobírají nedůstojné mzdy? Podařilo se ODS za dlouhou řadu let vlády změnit podmínky v zemi tak, aby se i malým podnikatelům snadno a efektivně pracovalo? Co konkrétního - ne slovně, ale v činech - udělali pro urychlení soudů, bez kterých může jen málokdo v našich malých podmínkách podnikat?

Cyril Svoboda byl zvolen hlasy křesťanských voličů

Trpělivost, důvěra v dobrou změnu, maximálně poctivá snaha nedat oponentům žádnou, ani sebemenší záminku k odplatě, nečinit zlé… Víra v budoucí svět, ve kterém mohou zmizet odvěké spory a války… Vážná starost, aby dobrý oheň lidské vzájemnosti a soucitu nevyhasl… - Takto vnímám já moderní křesťanství a chovám-li úctu k těmto ideám, je mou povinností upozorňovat na každého, kdo zneužije svůj mandát.

Ministr zahraničí Cyril Svoboda, který je v jedné z nejvyšších státních funkcí, zastupuje celou naši zemi a podle mého soudu ji zastupuje špatně. V prvé řadě však nehájí zájmy svých křesťanských voličů. Jejich zájmem je - a to zcela bez diskuse - skutečná pomoc trpícím lidem, a právě tu velmi účinně poskytovala naše vojenská polní nemocnice. Místo toho, aby se Cyril Svoboda osobně angažoval v nalezení náhradního týmů lékařů, nahrazuje lékaře policisty… Snad nemusím dále rozvádět, o jaký ideový posun jde…

Význam mise ČR v Iráku

Dlouhou dobu se ČR dařilo udržet vynikající roli – místo vojenské okupace (naučme se situaci nazývat pravým jménem), o jejíchž příčinách na tomto místě nebudeme diskutovat, jsme vytvořili v Basře místo, kde místní obyvatelé věděli, že ČR jim poskytuje OPRAVDOVOU POMOC. Nyní se ukázalo, že ji ČR NECHCE (jistě by se našly finanční i lidské zdroje, pokud by byla opravdová vůle) nadále poskytovat, což je opravdová škoda.

Budou-li vojenští lékaři nahrazeni vojenskými patrolami, musí nám být zřejmé, k čemu dříve či později dojde. Je jen otázkou času (a kéž se nyní mýlím), kdy někdo z místních obyvatel zaútočí i na české policisty a zabije je. Velmi se obávám, zda právě toto není úmyslem této akce - konečně vyvolat i v doposud opatrné české společnosti razantní volání po další rázné vojenské akci, po potrestání teroristů.

Měli bychom vnímat, že bývalý prezident ČR Václav Havel vlastně musel USA splácet dluh, protože právě USA jej dlouhou řadu let podporovaly. Myslím, že ČR náleží těžší a významnější role: usilovat o sblížení islámu a křesťanství, nikoliv vazalská podřízenost "soukromému" americko-britskému boji proti teroristům. Velmi se obávám, že počet světových teroristů je přímo úměrný velikosti tlaku na jejich potření.

Napětí se po 11. září stále zvyšuje, vyhovuje to především výrobcům zbraní a všem, kteří jsou napojeni na rozpočty ministerstev obrany všech zúčastněných zemí. Je velmi výhodné v době světové recese mít trvalý přísun dobře placených zakázek.

Ale nechtěl jsem skončit u jednostranného "levicového" odsuzování politiky USA. Lidem žijícím v Iráku se žije velmi špatně. Pokusme se myslet a konat tak, aby budoucnost zbavená utrpení se pro ně stala reálnou přítomností.

Odvolejme špatné úředníky a podpořme dobré

Je velmi alarmující, že snaha o maximální poctivost a soudnost (o tom jsem upřímně přesvědčen), kterou můžeme sledovat u Jany Hybáškové, je ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou "odměněna" propuštěním. Velmi by mě potěšilo, kdybych s ulehčením zjistil, že s tímto postojem nezůstávám osamocen, že podobně jako já vnímají tuto situaci i jiní občané.

Možná by rychlé odvolání jednoho čím dál tím samolibějšího a doslova a do písmene farizejského politika (přesně vím, co říkám) z vysoké politiky mohlo být slibným počátkem možná i nečekaně rychlých změn, které konečně ukážou, že dobrý budoucí svět je možný.

Michal Rusek, psáno pro BL, 28. 11. 2003

mail: michal.rusek zavináč casodej.cz


Jana Hybášková (38), velvyslankyně ČR v Kuvajtu, odpovídá na otázky Revue Časoděj - 30. 4. 2003

Když jsme vyrůstali před rokem 1989, byl to beznadějný pocit, tam kdesi nahoře byli "ONI". Báli jsme se jich. Jsem proto rád, že si mohu s překvapením uvědomovat, že nikoliv nepodstatný vliv na utváření světa mají dnes lidé, kteří uvažují stejně, kteří myslí i cítí jako já. Tímto vážené paní velvyslankyni Janě Hybáškové děkujeme a především jí chceme popřát hodně sil a entuziasmu v její náročné a vyčerpávající práci. Zároveň chci apelovat na širokou občanskou veřejnost včetně poslanců a zejména novinářů: Možná bychom se mohli více zamýšlet nad tím, zda by nebylo přece jen lepší vnímat více i poněkud vzdálenější souvislosti. A přemýšlet více nad tím, jak pomoci těm, kteří jsou na samém okraji existence - často i na hraně mezi životem a smrtí. Jsme přece všichni Lidé... (více)

Na hranici píší: nekrmte děti!

Z Kuvajtu do Iráku vedou dva přechody, stále uzavřené pro kohokoli, kdo nemá vojenský doprovod. Vždy jen jeden automobil projíždí vysoký hliněný val. Na hranicích visí nápis: Nekrmte děti! Za valem, necelou stovku kilometrů od neuvěřitelně bohatého "ropného" Kuvajt City, probíhá lidská tragédie nedozírných rozměrů. (více)

Memy, reklama, Tao a ctnost v roce 2002 - nejčtenější článek za únor 2003 (aktualizováno 30. 11. 2003)

Michael Lerner: Triumf strachu - nejčtenější text za březen 2003
Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA, www.tikkun.org
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realizmus, díky němuž vítězí... (více)

Jak ovlivňuje kvalita informací naše myšlení - na co bychom neměli zapomínat...

Tam, kde není míru - 13. 2. 2003 - Mária Schwingerová odpovídá Jaroslavu Hutkovi

Otázka svobody - zcela postmoderní mix pro inspiraci navečer - doporučujeme!

Až potkáte matku z Iráku - rozcestník na články okolo války v Iráku

Fakta o válce v Iráku - dokument

Precedens - krátká sci-fi povídka, 21. 3. 2003, Merlinii

The TWINS: – Sláva blahodárnému militarismu X Pacifismus se šíří jako mor – 21. 2. 2002, ilustrace Escher

Text k nečekaně militantnímu přístupu organizace Člověk v tísni. (Mimochodem, když jsme se o prázdninách zeptali na dispečinku Člověka v tísni, zda je možné při povodních pomáhat i mimo Prahu, byli jsem za tuto otázku nemile napadeni... Přes výslovnou žádost jsme byli vysláni do Chuchle. Možná by nebylo od věci přezkoumat, jak účelně jsou dary občanů využívány, kolik % vybrané pomoci se dostane skutečně těm potřebným a kolik peněz "spolkne" administrativa. Mimochodem, bylo by velmi účelné, aby stát zajistil paralelní databázi dárců, aby byla možná lepší kontrola - do té doby, než všechny nadace atd. budou mít kompletní účetnictví přístupné přes TRANSPARENTNÍ účty komukoliv na internetu. Pak si každý své peníze bude moci pohlídat.)

Haiku - krátké básně pro jiné myšlenky...

zpět