Ministr zahraničí Cyril Svoboda nezastupuje zájmy ČR – 29. 11. 2003
Dlouhou dobu se ČR dařilo udržet vynikající roli – místo vojenské okupace (naučme se situaci nazývat pravým jménem), o jejíchž příčinách na tomto místě nebudeme diskutovat, jsme vytvořili v Basře místo, kde místní obyvatelé věděli, že ČR jim poskytuje OPRAVDOVOU POMOC. Nyní se ukázalo, že ji ČR NECHCE (jistě by se našly finanční i lidské zdroje, pokud by byla opravdová vůle) nadále poskytovat, což je opravdová škoda. 
(více)


Jana Hybášková (38), velvyslankyně ČR v Kuvajtu
odpovídá na otázky
Revue Časoděj - 30. 4. 2003

Když jsme vyrůstali před rokem 1989, byl to beznadějný pocit, tam kdesi nahoře byli "ONI". Báli jsme se jich.

Jsem proto rád, že si mohu s překvapením uvědomovat, že nikoliv nepodstatný vliv na utváření světa mají dnes lidé, kteří uvažují stejně, kteří myslí i cítí jako já.

Tímto vážené paní velvyslankyni Janě Hybáškové děkujeme a především jí chceme popřát hodně sil a entuziasmu v její náročné a vyčerpávající práci.

Zároveň chci apelovat na širokou občanskou veřejnost včetně poslanců a zejména novinářů: Možná bychom se mohli více zamýšlet nad tím, zda by nebylo přece jen lepší vnímat více i poněkud vzdálenější souvislosti. A přemýšlet více nad tím, jak pomoci těm, kteří jsou na samém okraji existence - často i na hraně mezi životem a smrtí. Jsme přece všichni Lidé...

Vidím zcela jasně, že příliš často věnujeme pozornost tématům bulvárním a povrchním - zkrátka zbytečnostem.

Michal Rusek (38) a Občanské sdružení Časoděj,
30. dubna 2003 - na "Čarodky"

Přítomnost, onen mystický grál, je stále naplňována... Čím?

Jana Hybášková: ...děkuji, mám strašně málo času...


Časoděj: Co by se stalo, kdyby vojáci z Iráku odjeli?
Jana Hybášková: Kdyby vojáci odjeli, nastal by v zemi hladomor, epidemie a totální chaos, přestala by úplně téct voda, elektrika a skončilo by fungování nemocnic.

Časoděj: Můžete nám popsat, které skupiny by se asi účastnily boje o moc? Jaký z nich máte pocit? Působí velmi nebezpečně?
Jana Hybášková: Boje… On tam nikdo nechce vládnout, nikdo nic nechce, nikdo nechce nést odpovědnost… Zůstali by bojovat (jednotky) irácké securitatis, na severu Kurdové, kteří bojují tisíciletí, fidájjíni by dále loupili… Bezvládí, chaos a staré struktury.
Kurdi mají své, jenom by chránili to, co mají, nikdo jim to ale nebere…
Jih - šíiti, také jim nikdo nic nebere.
V Iráku žádný boj o moc není, nikdo žádnou moc nechce. jediný, kdo škodí, ničí, ale také nechce vládnout, je cosi jako kdyby u nás zůstala záškodnická ozbrojená StB, prostě ozbrojené složky zpravodajských služeb minulého režimu. Ti jedině bojují a škodí, ale nechtějí moc, chtějí jenom škodit. Muchabbarat. (Pozn. Časoděj: nevíme, co to je Muchabbarat.)

Časoděj: Jak vnímáte irácké duchovní?
Jana Hybášková: Šíité jsou radikální, černí. Utrpení, zánik… Kult utrpení, asi někde z jazidismu. Nelíbí se mi.

Časoděj: Jsou duchovní spíše moudří a vyzývají ke klidu nebo snad naopak budou chtít zorganizovat svou domobranou a násilím převzít moc?
Jana Hybášková: Lidé nemají žádné peníze, nemají platy, nemají si co za co koupit. Začíná vedro... Bláto a mouchy… Strašná bída. (Pozn. odpovědi jsme k našim otázkám přiřadili až v redakci.)

Časoděj: Jak se o těchto tématech můžete dozvědět? Televize prý ještě nevysílá... - Odkud berou informace obyvatelé Iráku? Existuje nový tisk? Rádio vysílá kdo?
Jana Hybášková: Informace nemají žádné, je to strašný problém, všichni jsou si ho vědomi. Američané vysílají, není ale elektrika do rádií, nikdo nic neví.

Časoděj: Mají větší vliv místní duchovní nebo zahraniční informační zdroje?
Jana Hybášková: Zahraniční informační zdroje nejsou a vliv nemají žádný. Země je bez spojení.

Časoděj: A odkud čerpáte informace Vy?
Jana Hybášková: Já čerpám informace z mluvení s lidmi, jak se dá… Umím plynně arabsky, řeknou mi vše.

Časoděj: Existují v Iráku ateisté či lhostejní formální věřící? Kolik jich je?
Jana Hybášková: Lhostejných věřících bylo určitě více než polovina Iráčanů dnes v tom utrpení… Hledají cokoli, i víru. Já jsem tlačila na Američany, aby okamžitě nastolili jakoukoli vládu složenou podle jakéhokoli približného klíče - Kurdové, sunniti, šíiti, intelektuálové, cokoli, jenom aby to už proboha fungovalo...

Časoděj: A závěrem jedna důležitá otázka: Kdybyste měla Vy sama - vážená paní velvyslankyně - veškeré kompetence:

Jaké praktické řešení byste svou po-mocí a svým pohledem vytvořila?

Jana Hybášková: Přivezla bych desetitisíce britských vojenských policajtů a zavedla skoro kolonialismus, je to drsné, ale je to tak.

Časoděj: Děkujeme za informace a přejeme vše dobré Vám a především lidem.

30. dubna 2003 - na "Čarodky"

Snad tyto informace budou někoho zajímat i v jiném smyslu,
než pouze pro svou vlastní ideovou propagandu...

 

Další popis situace v Iráku od Jany Hybáškové, úroveň našich poslanců, reakce médií...

 


 

 

Redakční výběr:

Smyslem existence České televize je služba veřejnosti – 17. 7. 2003

Dokáže ČT vhodnou medializací najít řešení řady problémů?
Kdo jiný než ČT má schopnost nasměřovat pozornost veřejnosti a dalších médií k důležitým tématům?
Obstojí ČT pod vedením nového ředitele Jiřího Janečka a rozhýbe nebezpečnou strnulost naší politiky?

"ŽIVOTNÉ" - překvapivé řešení? – 2. 7. 2003 (k návrhu ODS na reformu financí)

Každé já je tvůrčím účastníkem děje - 28. 4. 2003

- Základní text k problematice médií a jejich skutečnému (prvotnímu) smyslu

Vše, co se děje v přítomnosti, veškeré děje a prožívání reality - fyzické nebo vnitřní duševní - lze chápat jako kontinuální vzájemně se ovlivňující tok informací. Ano, v určitém smyslu je informací vše, co existuje. Staří často používali místo slova "informace" slovo "idea". A zatímco slovo idea spíše poukazuje na svůj obsah, je vlastně jen nádobou, která nese to, co je v ní obsaženo, má slovo informace mnohem dynamičtější podobu. In-formo znamená totiž (také) "dávat tvar". Je velmi důležité uvědomovat si, že mysl člověka vybírá z nekonečna přítomných podnětů vždy to, co je jí blízké a pomocí slov a své zkušenosti formuje podobu pohledu (symbol Egypta - oko), dává mu tvar a pomocí slov je pak tento tvar přenášen dál - až na místo určení: Duplikací informace nazývám zpřítomnění původní ideje v jiném místě, v jiném čase. Děje se tak v hlavě, v šedé kůře mozkové, v mysli, v duši člověka. Energie, která byla přítomná při tvarování, při morfogenezi původních aspektů, při formování původního chaotického informačního pole, byla vložena do stavby při ději nazývaném informování... (více)

Osočování - základem moderního světa je úroveň komunikace, tj. množství času potřebného k přenesení jedné obyčejné myšlenky tak, aby ji pochopila celá společnost - ale nejen to, aby se jí řídila a považovala ji za vlastní.

ANTI-komunimus, NE-komunismus a Václav Klaus - text pro BL, velmi zajímavá diskuse - ZDE

Kterému výkladu světa máme věřit? - utrpení působí vždy naivní důvěra k ideovým vůdcům (!)

Michael Lerner: Triumf strachu - nejčtenější text za březen 2003
Triumph of Fear, The U.S. War Against Iraq, Tikkun Magazine, březen-duben/2003, Berkeley, CA,
www.tikkun.org
Lerner, názorově orientován na neo-liberální judaismus neboli židovský „New age“, svými postoji již dlouho vzbuzuje nevoli u většiny zastánců proamerické a proizraelské politiky. V úvodu článku rekapituluje všechny nám známé „důvody války“ (ropa, Bushova snaha o znovuzvolení ve volbách, úsilí o globální hegemonii USA atd.), která však kromě jiného vznikla proto, že Bushova administrativa využívá následky syndromu 11. září, neboť strach oslepuje i paměť, vzpomínky Američanů na válku ve Vietnamu. Způsobuje odcizení, izolaci v pocitu ohrožení „jinými“ a podporuje cynický realizmus, díky němuž vítězí... (více)

Varianta B - následovat USA v ekonomickém pragmatizmu či nikoliv? - M. Rusek pro Britské listy, 3. 4. 2003

IRÁK IQ-TEST - 47 důležitých otázek a odpovědí. Před 45 lety byl zavražděn M. L. King

Jak ovlivňuje kvalita informací naše myšlení - na co bychom neměli zapomínat...

Tam, kde není míru - 13. 2. 2003 - Mária Schwingerová odpovídá Jaroslavu Hutkovi

Otázka svobody - zcela postmoderní mix pro inspiraci navečer - doporučujeme!

Až potkáte matku z Iráku - rozcestník na články okolo války v Iráku

Fakta o válce v Iráku - dokument

Precedens - krátká sci-fi povídka, 21. 3. 2003, Merlinii

The TWINS: – Sláva blahodárnému militarismu X Pacifismus se šíří jako mor – 21. 2. 2002, ilustrace Escher

Text k nečekaně militantnímu přístupu organizace Člověk v tísni. (Mimochodem, když jsme se o prázdninách zeptali na dispečinku Člověka v tísni, zda je možné při povodních pomáhat i mimo Prahu, byli jsem za tuto otázku nemile napadeni... Přes výslovnou žádost jsme byli vysláni do Chuchle. Možná by nebylo od věci přezkoumat, jak účelně jsou dary občanů využívány, kolik % vybrané pomoci se dostane skutečně těm potřebným a kolik peněz "spolkne" administrativa. Mimochodem, bylo by velmi účelné, aby stát zajistil paralelní databázi dárců, aby byla možná lepší kontrola - do té doby, než všechny nadace atd. budou mít kompletní účetnictví přístupné přes TRANSPARENTNÍ účty komukoliv na internetu. Pak si každý své peníze bude moci pohlídat.)

Memy, reklama, Tao a ctnost v roce 2002 - nejčtenější článek za únor 2003

Haiku - krátké básně pro jiné myšlenky...

zpět - až na titulní stranu :-)