Kampaň

Přesvědčme se
všichni
vysvětlováním
že je vše
zjevné
že je vše
zřejmé
Že máme pravdu 
že jsme v právu
My 

Cožpak je třeba mluvit tam
kde je vše jasné?
Vidíte všichni? 
To žluté je Slunce
A dole je země, zase
Jsme v právu 
Jsme spravedliví
Cožpak to není 
nad Slunce jasné?

Merlinii, 8 října 2001

Návrat k rozcestí