Potírání korupce

Vlády mohou efektivně vykonávat svoji činnost jen tehdy, těší-li se důvěře lidí, jimž slouží. Korupce má zničující ekonomický a sociální dopad. Podkopává důvěru ve vládu a snižuje efektivnost veřejné vládní politiky. Kromě toho má korupce negativní vliv na výši zahraničních investic. Snižuje také účinnost zahraniční pomoci a ohrožuje politickou i veřejnou podporu poskytování pomoci ze strany dárcovských zemí.

Občané a vlády musí samozřejmě vést boj proti korupci v první řadě sami, Světová banka však podává řadě států v jejich protikorupčním úsilí pomocnou ruku. Banka vypracovala několik průzkumů zaměřených na stanovení míry a charakteru korupce v jednotlivých zemích. Uspořádala také sérii seminářů, kurzů a školení pro vládní úředníky a příslušníky občanské společnosti. Nejširší je však dosah úsilí Světové banky o pomoc v oblasti vytváření a uplatňování strategií a institucionálních reforem, jež mají vést k minimalizaci příležitostí k výskytu korupce; tyto reformy zahrnují mimo jiné zlepšení finanční regulace, dohledu a způsobů odhalování korupce; zvýšení transparentnosti rozhodování ve veřejném sektoru a zvýšení odpovědnosti soukromého sektoru skrze potvrzení práv akcionářů a věřitelů.

Zdroj: Světová banka - www.svetovabanka.cz


Actonův zákon korupce [ektnúv], proslulá formulace historika a politického filosofa barona Johna E. E. D. Actona, kterou se mu podařilo vystihnout negativní důsledky mocenského monopolu ve společnosti:

„Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně”.

Není-li moc veřejná zasazena do určitého institucionálního rámce, který ji omezuje (viz též právní stát), zákonitě dochází k tomu, že je zneužívána svými držiteli proti zájmům společnosti. Viz též autokracie, despocie, tyranie, absolutismus.

Zdroj: Diderot 2002


Korupce a vláda (příčiny, konsekvence, reformy) - Susan Rose-Ackerman

Zpráva o korupci v ČR a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci v ČR

Stálý výbor na potírání korupce

Globalizace je mezinárodní korupce?


Korupce v ČR - rozhovor s Milošem Zemanem (...korupce je v ČR podnikatelskou metodou... )

Z obsahu:

Lída Rakušanová: Jak by měl vypadat politik, aby jeho boj s korupcí působil věrohodně?

Miloš Zeman: Tak především by měl zveřejnit stav svého majetku, ale nejenom svého, i svých příbuzných na začátku svého funkčního období a na konci svého funkčního období. Politik, který zbohatne během svého funkčního období nad rámec daný jeho oficiálním platem, je nedůvěryhodný politik...

* * *

Lída Rakušanová: První takovou velkou kauzou, kde se před očima veřejnosti rozplynuly velké majetky, velké hodnoty, bylo předávání majetku KSČ a SSM. Vy jste tenkrát byl poslancem ve Federálním shromáždění, proč jste tam proti tomu něco neudělali?

Miloš Zeman: Takhle, já jsem velmi podporoval, aby se majetek KSČ a SSM předal skutečně podle zákona českému lidu. A teď vám řeknu něco, co, vzhledem k tomu, že naše média nejsou zcela objektivní, velmi pravděpodobně neuveřejníte, ale přesto vám to řeknu, paní Rakušanová. Uvedu vám naprosto konkrétní příklad Mladé fronty DNES:

Někteří redaktoři Mladé fronty DNES, takzvaná komunistická práčata, která nadšeně psala o socialistickém soutěžení, úspěších sovětské vědy a techniky a tak dále a byla členy normalizační komunistické strany ještě do února 1990, kdy zjistila, že už jim toto členství nepřináší koryto, najednou zjistila, že to přebrání majetku SSM do rukou lidu České republiky mohou realizovat tím, že oni sami se stanou lidem České republiky a že jako akcionáři vlastně dávno před vznikem televizní hry Staň se milionářem, se stanou milionáři, dokonce mnohanásobnými milionáři. Pak to prodali nějaké německé společnosti se sídlem v Bavorsku, akcie, které podle mých informací získali za 2400 korun, jednu, prodali za 870 000 korun jednu. Nyní tato bývalá komunistická práčata v Mladé frontě DNES jaksi nadšeně píší o nutnosti pravicové politiky a útočí na tuto vládu za to, že se snaží mimo jiné vyšetřit i, jak došlo k privatizaci Mladé fronty. Takže buďme konkrétní. Ďábel je skryt v detailu, paní Rakušanová. Privatizace Mladé fronty byla krásným příkladem toho, jak probíhalo předání majetku Socialistického svazu mládeže do rukou lidu České republiky. Schramstnul to předseda stranické buňky Mladé fronty, tehdejší předseda stranické buňky KSČ a řada dalších redaktorů, různí signatáři anticharty a tak dál a tak podobně a najednou se z těchto mladých bolševiků, z těchto komunistických práčat stali nadšení bojovníci za pravicový liberální systém...

Zdroj: ČRo 6/RSE 10. 02. 2002


Korupce, klientelismus, a budoucnost konstitučního státu ve východní Evropě - Andras Sajo

Pojem "korupce" - Mgr. Oldřich Krulík

Korupce se jen tak nezbavíme - Pavel SEVERA, místopředseda KDU-ČSL a poslanec PS PČR


Poznámka Revue Časoděj: Nejhorší na celé situaci je trend. Srovnej např. rok 1999 a 2001. Více viz Transparency International. Zde uvádíme vybrané údaje. Číslo 10 je ideální stav, v zemi není korupce, naopak nízká čísla znamenají vyšší korupci. Např. Rusko má 2,5.

Index korupce

1998

1999
2000
2001

1 Dánsko 10.0
2 Finsko 9.6
3 Švédsko 9.5
4 Nový Zéland 9.4
5 Island 9.3
6 Kanada 9.2
7 Singapur 9.1
8 Nizozemsko 9.0
9 Norsko 9.0
10 Švýcarsko 8.9
11 Austrálie 8.7
12 Lucembursko 8.7
13 Velká Británie 8.7
14 Irsko 8.2
15 Německo 7.9
16 Hong Kong 7.8
17 Rakousko 7.5
18 USA 7.5
19 Izrael 7,1
20 Chile 6.8
21 Francie 6.7
22 Portugalsko 6.5
23 Botswana 6.1
24 Španělsko 6.1
25 Japonsko 5.8
26 Estonsko 5.73
27 Kostarika 5.65
28 Belgie 5.4
29 Malajsie 5.3
30 Namíbie 5.3
31 Taiwan 5.3
32 Jižní Afrika 5.2
33 Maďarsko 5.0
34 Mauritius 5.0
35 Tunisko 5.0
36 Řecko 4.9
37 Česká republika 4.8
38 Jordánsko 4.7
39 Itálie 4.6
40 Polsko 4.6
41 Peru 4.5
42 Uruguay 4.3
43 Jižní Korea 4.2
44 Zimbabwe 4.2
45 Malawi 4.1
46 Brazílie 4.0
47 Bělorusko 3.9
48 Slovensko 3.9
49 Jamajka 3.8
50 Maroko 3.7
51 Salvador 3.6
52 Čína 3.5
53 Zambie 3.5
54 Turecko 3.4
55 Ghana 3.3
56 Mexiko 3.3

1 Dánsko 10.0
2 Finsko 9.8
3 Nový Zéland 9.4
4 Švédsko 9.4
5 Kanada 9.2
6 Island 9.2
7 Singapur 9.1
8 Nizozemí 9.0
9 Norsko 8.9
10 Švýcarsko 8.9
11 Lucembursko 8.8
12 Austrále 8.7
13 Velká Británie 8.6
14 Německo 8.0
15 Hong Kong 7.7
16 Irsko 7.7
17 Rakousko 7.6
18 USA 7.5
19 Chile 6.9
20 Israel 6.8
21 Portugalsko 6.7
22 Francie 6.6
23 Španělsko 6.6
24 Botswana 6.1
25 Japonsko 6.0
26 Slovinsko 6.0
27 Estonsko 5.7
28 Taiwan 5.6
29 Belgie 5.3
30 Namibie 5.3
31 Maďarsko 5.2
32 Kostarika 5.1
33 Malajsie 5.1
34 Jižní Afrika 5.0
35 Tunisko 5.0
36 Řecko 4.9
37 Mauritius 4.9
38 Itálie 4.7
39 Česká Republika 4.6
40 Peru 4.5
41 Jordánsko 4.4
42 Uruguay 4.4
43 Mongolsko 4.3
44 Polsko 4.2
45 Brazilie 4.1
46 Malawi 4.1
47 Maroko 4.1
48 Zimbabwe 4.1
49 Salvador 3.9
50 Jamajka 3.8
51 Lotyšsko 3.86
52 Jižní Korea 3.8
53 Slovensko 3.7
54 Filipíny 3.6
55 Turecko 3.6
56 Mozambik 3.5

1 Finsko 10.0
2 Dánsko 9.8
3 Nový Zéland 9.4
4 Švédsko 9.4
5 Kanada 9.2
6 Island 9.1
7 Norsko 9.1
8 Singapur 9.1
9 Nizozemí 8.9
10 Velká Británie 8.7
11 Lucembursko 8.6
12 Švýcarsko 8.6
13 Austrálie 8.3
14 USA 7.8
15 Rakousko 7.7
16 Hong Kong 7.7
17 Německo 7.6
18 Chile 7.4
19 Irsko 7.2
20 Španělsko 7.0
21 Francie 6.7
22 Izrael 6.6
23 Japonsko 6.4
24 Portugalsko 6.4
25 Belgie 6.1
26 Botswana 6.0
27 Estonsko 5.7
28 Slovinsko 5.5
29 Taiwan 5.5
30 Kostarika 5.4
31 Namibie 5.4
32 Maďarsko 5.2
33 Tunisko 5.2
34 Jižní Afrika 5.0
35 Řecko 4.9
36 Malajsie 4.8
37 Mauritius 4.7
38 Maroko 4.7
39 Itálie 4.6
40 Jordán 4.6
41 Peru 4.4
42 Česká republika 4.3
43 Bělorusko 4.1
44 Salvador 4.1
45 Litva 4.1
46 Malawi 4.1
47 Polsko 4.1
48 Jižní Korea 4.0
49 Brazílie 3.9
50 Turecko 3.8
51 Chorvatsko 3.7
52 Argentina 3.5
53 Bulharsko 3.5
54 Ghana 3.5
55 Senegal 3.5
56 Slovensko 3.5

1 Finsko 9.9
2 Dánsko 9.5
3 Nový Zéland 9.4
4 Island 9.2
5 Singapur 9.2
6 Švédsko 9.0
7 Kanada 8.9
8 Nizozemí 8.8
9 Lucembursko 8.7
10 Norsko 8.6
11 Austrálie 8.5
12 Švýcarsko 8.4
13 Velká Británie 8.3
14 Hong Kong 7.9
15 Rakousko 7.8
16 Izrael 7.6
17 USA 7.6
18 Chile 7.5
19 Irsko 7.5
20 Německo 7.4
21 Japonsko 7.1
22 Španělsko 7.0
23 Francie 6.7
24 Belgie 6.6
25 Portugalsko 6.3
26 Botswana 6.0
27 Taiwan 5.9
28 Estonsko 5.6
29 Itálie 5.5
30 Namibie 5.4
31 Maďarsko 5.3
32 Trinidad & Tobago 5.3
33 Tunisko 5.3
34 Slovinsko 5.2
35 Uruguay 5.1
36 Malajsie 5.0
37 Jordánsko 4.9
38 Litva 4.8
39 Jihoafrická rep. 4.8
40 Kostarika 4.5
41 Mauritius 4.5
42 Řecko 4.2
43 Jižní Korea 4.2
44 Peru 4.1
45 Polsko 4.1
46 Brazílie 4.0
47 Bulharsko 3.9
48 Chorvatsko 3.9
49 Česká republika 3.9
50 Kolumbie 3.8
51 Mexiko 3.7
52 Panama 3.7
53 Slovensko 3.7
54 Egypt 3.6
55 Salvador 3.6
56 Turecko 3.6

 

Jako perličku doporučujeme trvalý hit – podrobnou Analýzu 17. Listopadu od Miroslava Dolejšího (*20. 11. 1931, +26. června 2001). Revue Časoděj přiznává, že v současné době prostě nemá dostatek informací na to, abychom tuto analýzu odborně komentovali. Ostatně, kdo může mít lepší a podrobnější informace kromě tajných služeb?

Text v nás však vyvolává silné znepokojení.

Pokud naleznete nějaké pozitivní informace, tj. že situace není až tak černá, zašlete je do redakce, zveřejníme! Děkujeme. Jakoby mafie a korupce pramenily v nejvyšších politických sférách.

Je možné se pak tady - dole - snažit o očistu?z p ě t

zpět