P o Z o R   N A   K R I T I K U !
Každá myšlenka každého člověka se stává počátkem nekonečného řetězce následků.
Každý člověk je tvůrcem. Jeden vědomým, jiný zase nevědomým. 
A kdo zná všechny následky svých činů ?
A
lze takto vůbec uvažovat ?
Existují dvě profese: 

umělci tvoří 

kritici reagují

Existuje smysl umění ?
Osvobozovat ČAS ?
A lze tvořit »z ničeho nic« ?
Nebo je vždy zapotřebí čerpat z pramenů touhy ?
Pravá kritika je touhou po dokonalejším světě.
Slova kritiky velmi často jen zaměňují kameny zle metané…
Je etické místo vlastní tvůrčí činnosti stále jen RE-agovat ?


k u l t u r a                        p o l i t i k a                       MMF + SB                          m a t r i x                        p e t i c e    
Život jsou pocity