SKEPTIKŮ   A  VŠEM,                                                   
kteří chtějí věci domýšlet do dobrého začátku…


Ty jsi svíce má, Hospodine.
Hospodin  jistě osvěcuje temnosti mé.
                                                                                                                                                       (2. Samuelova 22,29 K)

Bůh, budiž chválen, jenž řekl

Ze Tmy Ať Zazáří Světlo,

osvítil vaše srdce,
aby nám dal poznat
světlo své slávy
na tváři….

                                                                                                             
                                        (2. Korintským 4,6)

Je-li Bůh, pak lze svět proměnit - od zlého k dobrému.   Matrix )
A nelze-li snad? Vše závisí na Tobě. Vím, není to vždy snadné.   ( Časoděj
)

Č L O V Ě K    K U L T U R Y
je to, co má, co vlastní.
Vlastnit svobodu znamená vlastnit schopnost »upouštět od zlého«.
Čin svobody je aktem dobré vůle.
Krásná vůle pramení z čisté touhy.
Touha je počátkem tvoření.
Dobré tvoření je počátkem kultury.

Slyším rád krásné tóny; rytmy, jež sahají do výšin.  . . .


BÁSNĚ     PRÓZA     SCI-FI (Petice   HISTORIE     FILM (Matrix)    DIVADLO     HUDBA     MALÍŘSTVÍ (Blake)   

Velký obrázek a pozvánka

William Blake (1757–1827)

Stále trvá Tvá volba