M  A  T  R  I  X

Matrix je předloha. Téměř nikdo ji nedokáže okamžitě prohlédnout.
Je to svět, který se  j e v í ,  svět, který vypadá  t a k.
Nejcennější vlastností prostoročasu je překonání kauzality, existence skutečné svobody.
Člověk má možnost se svobody dotýkat.
Dál už to závisí na Tobě.


W h a t   i s  M a t r i x  ?

Teď to víš.

Č a s o d ě j             d i s k u z e              k u l t u r a             p á n i   a   o t r o c i