POCHOPIT SMYSL MÉDIÍ


ČT2 odvysílala 9. 8. 2002 pořad "Čaj pro třetího", s názvem "NOVINÁŘI SI NA NĚJ ZASEDLI". Opakování je dne 11. a 14. srpna 2002.

Asi jste už postřehli chystanou změnu zpravodajství v České televizi. Dokonce se z řad TV ozvaly protesty, ale její zaměstnanci se nyní dosti bojí dát najevo svůj názor, nechtějí být již označováni za "rebely" či "vzbouřence".

Otázkou zůstává, co vlastně od České televize očekává český divák...

(autorka Katka Kelčová-Škrabalová)

Odpovědným divákům se jistě nebude líbit fakt, že dochází k omezení vysílací zpravodajské plochy v ČT. Od září zmizí oblíbený zpravodajský pořad "21" a celkově se sníží vysílací čas pro zpravodajství.

Rozumím tomu tak, že ČT má snahu posílit divácky přitažlivější pořady a tak zvýšit svou sledovanost a tedy především přitáhnout více dražší reklamy na své obrazovky. Vždyť koho vlastně "baví" zpravodajství?

V jistém svém extrému uvažování se bojím, že národ se promění ve spokojené králíky užívající si svých tržně-ekonomických výhod a věci podstatné, věci důležité zůstanou opomíjené kdesi na pozadí naší pozornosti. Vždyť přece počty mrtvých tak rozrušují příjemnou přítomnost!

 

Moderní doba dospěla k přesvědčení, že každá moc může byt zneužita, pokud nebude důsledně kontrolována. Ale jak můžeme kontrolovat ty, kteří nám denně nabízejí informace a zařazuji je do televize, do rozhlasu nebo do novin?

Je pravda, že lživá nebo neúplná sdělení vzbudí odpor a nepůjdou na odbyt?

Znemožní se původci nepravdivých zpráv sami a trh je vyřadí?

Nejsou sdělovací prostředky silnějším vládcem nad veřejným míněním než politikové a jejich strany?"

(z teletextu ČT, s. 362 dne 9. 8. 2002)

 

Snad nejdůležitější myšlenka z tohoto pořadu - která by jistě neměla zapadnout - upozorňuje na důležitost školy při rozvoji chápání funkce médií. Pokusme se místo neplodných pravo-levých sporů v parlamentu pomoci nové ministryni školství prosadit důležité věci. Zcela určitě to je široká debata o obsahu školních osnov.

Vnímejme, že schopnost nové generace orientovat se v informačních tocích je pro budoucnost náš všech otázka prvořadé důležitosti!

Myslím, že zvyšovat kvalifikaci spotřebitelů informací, je jediná možnost, jak omezit přirozeně expandující mocenské zájmy mediálně-raklamních magnátů.

Nevyřešené jsou nyní pouze dva tematické okruhy:

1) Jak dosáhnou vysoké úrovně debaty na téma OBSAH ŠKOLNÍCH OSNOV

2) Kde vzít vysoce kvalifikované učitele, kteří výborně rozumí médiím a budou schopni naučit naše děti se v nich orientovat?

Asi nemusím dodávat, jak tenký ideově-politický led toto téma je...

Nu, snad se jednou místo invektiv na nepravých místech dočkáme plodné debaty a naše děti budou mít možnost brzy pochopit jak fungují média v tržním prostředí.

Michal Rusek, 9. srpna 2002

Zpět

z p ě t