Jeden pocit

Měl zavřené oči.
Cítil síly okolo sebe.
Některé jej přitahovaly, jiné odpuzovaly.
Některých se bál.
Snažil se přemýšlet, proč se jich bojí.
Pak si uvědomil, že je lépe myslet jinak. Že lze myslet jinak.
Znovu a znovu přemýšlel, co chce, k čemu má svůj život. 

„ Co chci ?

Otevřel oči.
To je svět, kde jsem teď.
To je místo k mému bytí.
To je má krajina.

„ Chci být šťastný. “


Přes rameno zaslechl „...k zajištění míru je třeba silná a mocná armáda...“

M e r l i n i i , 22. 9. 2000


 z p ě t                  s p o l e č n o s t