Nauč
 se klást

  kámen
	   ku kameni

     v řadu dlouhou                                                                                               n e p ř e s t á v e j
                     navazující

                     a  směřující

                          dál a dál

                                                                 jedním směrem

                                              bez starostí z návratu

                                                   bez mazání a bourání 
již vyřčených  slov

                                                               činů, a vůbec
             všeho…