Volte malé strany - volte změnu. Změna lidí u moci je jediná obrana proti korupci a mafii.


V I Z E   N O V É H O  V Ě K U

VOLEBNÍ PROGRAM

(F11 = přepni do celého okna, CONTROL+KOLEČKO na myši = změna velikosti písma)


Není snadné vytvořit věrohodný program moderní politické strany.

Vidíme-li v základu reálného komunismu faleš a přetvářku jako výchozí podstatu,
vnímáme-li pozorně moderní reklamu a její nejvlastnější podstatu - podobně,
můžeme se začít obávat,

že i

p  o  l  i  t i k a

je

pouze snahou o získání moci a peněz těmi, kdo je používají jako pracovní nástroj.

Naštěstí tu je i jiná

možnost

Můžeme vnímat priority, jež nás svou podstatou osloví.


Obrazy Časoděje

 

Obraz první
Krajina dětství

Rodím se do světa. Toto je má máma, toto je táta a tamto můj starší bratříček.

Mám pěknou tašku, že? :o)

Kdo má na mě vlastně čas?

Jaká je Tvá přítomnost?

 

Základní priorita = více volného času

Pro více klidného času s lidmi blízkými, s přáteli, snižujme svou hmotnou spotřebu

– prostotou
– efektivitou
– skutečnou kvalitou
– trvanlivostí

– citlivostí ke všemu živému

 

Hledejme společně.

Které věci, práce i čas jsou pouze zbytečné?

Jak krátce a efektivně pracovat pro vše podstatné?

 

 

Válčení

Není právě můj strach, neschopnost, malost poměrů či bída příčinou mnoha konfliktů?

Naleznou krásní, chytří, pevní a moderní schopní lidé dobrý pohled na
špinavé, chudé, kradnoucí a závistivé?


Naleznou místo tvrdé a přísné odplaty svůj čas dobré pomoci?

Uklidní se konečně agresivní Západ a bude si moci dobrý Východ oddechnout?

Nebo je to naopak?

 

Pomozme odminovat svět, vyléčit choroby, zlé zvyky, naučme děti číst a psát.

Tak bojujme.

 

 

Vězeňství

Budeme i nadále psychicky nemocné osoby místo skutečné pomoci
dál pouze zavírat do prostředí, jež je již svou podstatou k dobré změně naprosto nevhodné?

Vyplatí se nám to – kromě jiného – ekonomicky?

Včas podaná ruka pomůže překvapivě velkou část vězňů bezpečným
a dobrým způsobem znovu začlenit do společnosti.

(V ČR je 2 x více vězňů na osobu než např. v Portugalsku.)

Hledejme důležité aspekty budoucího času.

Ať je svět bezpečným místem pro naše děti.

Jsme nebezpeční často sami sobě...

A přitom stačí tak málo: Neztratit krajinu dětství...

 

Bílá, černá a člověk mezi náma.

Čeho se nejvíc bojím?

Jaký je Tvůj přítomný ČAS?

 

Škola

Existuje optimální množství vědomostí.

Právě to je nutné pro vedení dobrého života.

Ne méně, ne více.

Nechť se škola stane místem krásného setkávání starších s mladými.

Debatujme o minimu školského vzdělání.

Ať mají učitelé větší

PROSTOR

Hledejme jednoduchost... a prostotu...

Nechť zmizí nedostatek času...

Všude – ke společnému prožívání – ho je více a více potřeba...

Ať se ve školách více bubnuje, tancuje, zpívá, maluje, tvoří...

Ať smyslem vývoje není jen vyšší a vyšší ssspotřeba...

Zítra se zase těším do školy.

Eurytmické stváření indického příběhu, Akademie waldorfské školy
Praha–Jinonice, červen 2000

Ať je krása, radost a mír v přítomnosti...


Obraz druhý
průSVITnost = TRANSparence

Ne lidé, ale místa samotná rozhodují o obrovských majetcích.
Pomozme všem lidem na odpovědných pozicích.

Zaveďme ve veřejné sféře

>>>> transparentní účty <<<<

Transparentní účet je moderní bankovní produkt s mnoha výhodami.
Kromě toho, že vedení účtu je zcela zdarma (!),
může každý surfař po vlnách Internetu sjet ve sqělé chvíli občanské odpovědnosti
také informace např. o tom, kolik peněz v jeho škole připadne učitelům na výplaty,
a kolik jich jde kamsi jinam...

Mimo jiné... :o)

Hledejme spolu strukturu tohoto nového účetního programu, jeho správnou a efektivní funkci.
Uvádějme u všech veřejných výdajů ve zvláštní položce

KDO rozhodl,
KDY to bylo,
PROČ přesně

tato částka byla vynaložena, atd...

Co značí příští?

Americký ekonom W. Duke (1) z mnoha PŘESNÝCH statistických údajů spočítal,
že skrytý systém rozdělování společných peněz
(doposud tomu v mnoha státech z neznámých příčin kupodivu je!)
snižuje efektivitu státních výdajů KONKRÉTNĚ v ČR na

NE-uvěřitelných   37 %

Např. ve školách se nakupují počítače za desítky tisíc tam,
kde na psaní textů a základní výuku stačí s nekonečnou rezervou výprodejové typy...
Příkladů by se našlo nekonečně mnoho.

Zbavíme-li se levicového předsudku, že za současný marast mohou pouze "ti nahoře",
pochopíme, že otázka zavedení transparentních účtů ve veřejné sféře je nezbytností.
Věřím, že všechny skutečně pravicové strany - např. Pravý blok Petra Cibulky – mě v tomto úsilí pochopí a podpoří

- že Petře? :-)

Tímto nabízím všem dobrým kolegům v politice

zdarma k použití

tento důležitý nápad ve společném boji s mnohohlavou saní jménem

K O R U P C E


Dobře si všímejme, kdo je proti transparentním účtům.

PROČ ?

(1) William Duke: The Big Surprise, Level Goldbooks, Toronto 2002


 

Obraz třetí
Bydlení – rychlé peníze

 

Rychlost Návratu.
Návratu myšlenek.
Návratu investic.
Jak rychle?
... se mi má investice vyplatí?
Již za rok? Či snad až za dva?

Výstavba kvalitních bytů je vysoce výnosná investice.
Bydlení je potřebné vždy.
Peníze investované dnes se však zaplatí nejdříve za 30 let...

(Příklad: 1 200 000 Kč děleno 12 měsíci a 30 lety,
rovná se 3333 Kč nájmu měsíčně..., a to bez oprav...)


Jaká tajemná ruka má tu trpělivost?
Čekat tolik let na ZISK?

Naše země je krajina, město i vesnice.
Místo nepotřebných závodů stavějme, krásu tvarujme,
do tvarů, oblouků, mostů…

A pročpak se vlastně nerodí...

Proč to ti dospělí všechno nepochopí?
První třída waldorfské školy Praha–Ruzyně

...naše děti...

Děti - naše společná naděje...


Obraz čtvrtý
Změňme svět – změňme média

Přítomnost jsou obrazy.
Kdesi se rodí, kdesi vznikají.

Nechť jsou všechny bytosti šťastné

Jaké jsou? A vlastně pročpak?

Je veliká odpovědnost novináře…

JAKOU nám podá zprávu?

Dobrou? Nebo zlou?

Ouuu, ouu, ouuu...

 

Mgr. Michal Rusek, 12. 4. 2002

Zpět na titulní stranu
PROGRAM  HA nebo ČASODĚJE?


Zpátky domů...