O Č í   MŽIK

Jak moc dnes rozumíme světu procesorů. 
Můj procesor má 1320 000 000 taktů za vteřinu, je v něm 25 milionů tranzistorů.
Z nich každý přesně ví, co je pravda a co je lež. 1 nebo 0. True OR false.
Je téměř neuvěřitelné, co člověk již dokázal vymyslet.
A přitom – JAK vlastně člověk vnímá čas? A jak je dlouhý jeden oka-mžik?
 
Život je změna. To, co je stále stejné, nežije.
Jsou lidé, kteří poznávají a nebojí se
přemýšlet
po svém o světě, ve kterém žijí.
Ale lidé stárnou a pak touží
po neměnnosti, na kterou již nemusí reagovat, se kterou se nemusí vyrovnávat.
Touží po tom, aby nemuseli  vydávat  ze sebe žádnou energii, touží po klidu.
Žít  znamená  p o z n á v a t .
Poznávání je buď nepříjemná práce nebo zábava. Snad to všichni učitelé brzo pochopí.
Jen díky času je možné zrušit MATRIX. Jen díky času se vše proměňuje.
Krása ve všednost. 
A hoře v krásu.
Ó. Kéž je více a více chvil plných touhy, chvil krásyplných. 

Obavy a sny