Politika nonstop-online

 

Máme svého zástupce při řízení zasedání OSN

Zanecháme-li nepříjemných zbytečností okolo Jana Kavana, můžeme vyjít z faktu, že Kavan je naším zástupcem v nejvyšším oficiálním sdružení této planety. Což je jistě úspěch. V tomto okamžiku je naší prací sledovat pozorně jeho činnost, zajímat se o to, nad čím přemýšlí a pomáhat mu řešit svými nápady složité situace. Jan Kavan nás zastupuje.

Jeho mýty obestřená minulost může být k naší přítomnosti zcela irelevantní, pokud budeme vždy zcela přesně vědět, jaké zájmy náš zástupce hájí.

Možná bude mít za sto let každý politik (nikdo není nucen být politikem) povinnost zcela se zbavit svého soukromí, bude mít na čele třeba malou mikrokameru a na internetu si místo hudebního klipu či jiného programu budeme moci pustit třeba právě "kavana". Jednou bude s pěknou milenkou, jindy zas bude předsedat OSN. (Možná proto se politici stanou nejoblíbenějšími milenci.)

Dobří lidé...

Informace, informace, informace...

Jak můžeme naplňovat ideály demokracie, když nevíme v jakém světě žijeme? Lze přece využít dostupné technologie a zpřístupnit všechny podstatné informace - okamžitě, komukoliv a kdykoliv - zkrátka on-line.

Toto je má představa dokonalé demokracie. Mít možnost vědět vše důležité a podstatné. Neumím si představit, že by se pak nenašel žádný novinář, který by neupozornil veřejnost na nebezpečné souvislosti, kterých si povšimne. Dnes to možné není, protože to podstatné není vidět, odehrává se skrytě, v politickém zákulisí.

Je zcela naší volbou, zda přeměníme světovou politiku na zcela jasné a transparentní prostředí, či zda se spokojíme s důvěrou v bohaté a mocné, kteří ji řídí dnes.

Proč např. ještě není v ČR speciální zpravodajský kanál? Vždyť doba je tak složitá, že důležité informace proudí neustále. Proč např. můžeme vidět poslance až druhý den mezi 2 a 5 hodinou ranní? Kolik lidí použije záznam z videorekordéru, aby si důležitá rozhodnutí svých zástupců poslechli? Chci prožívat jejich přenice live! Potřebuji napsat důležitý mail svému zástupci (poslanci!) ihned a ne až za mnoho hodin... A když nebude reagovat, budu iniciovat akci na jeho odvolání. Přece nemůže být po celé 4 roky v čele země někdo, kdo pracuje jen málo či špatně.

Nikdy se svět netvořil tak rychle, jako dnes. Moderní technologie dávají možnost sledovat věci poslední kdekoliv. Je třeba toho využívat.

 

Několik slov o demokracii

Většina lidí se snaží přemýšlet o svém životě a mnozí správně pochopí, že nemají tolik času, aby mohli politiku důkladně sledovat a dobře jí rozumět. Přesto i oni ve volbách mají jeden hlas - stejně, jako filosof Bělohradský či politolog Šaradín.

Lidé se nechají snadno ovlivnit, často jsou příliš důvěřiví a naivní. Demokracie tedy ve skutečnosti nefunguje, protože lidé nemají dar rozeznávat poctivý úmysl od pragmatické manipulace. Politik-demagog, který je profesionál, tak často umí najít řeč, kterou občany ošálí. Nejeden vychytralec toho dokáže mistrně využít ve svůj osobní prospěch (viz zvolení televizního magnáta Železného vysokou většinou hlasů za senátora již v prvním kole). Politika je dnes často místem mnoha konexí, kde známé tváře "podnikají". Senátorská imunita je také dobrý obchod.

Internet nám však dává nové možnosti zastupitelské demokracie. Myslím, že v budoucnu by se řízení politiky mělo svěřit do rukou skutečných odborníků - profesionálních politiků (vynikající znalost historie, filosofie atd. podmínkou!). Lidem bych odejmul všeobecné volební právo, které v praxi stejně nemá smysl. Volit do Parlamentu by měli pouze přímí zástupci měst a obcí. Tento mechanismus můžeme vyzkoušet nejprve na úrovni senátu. Každá obec by si tak měla sama prodiskutovat - ve svých malých volbách - koho bude starosta volit. Tuto proceduru ponechme zcela na obcích. Za svá rozhodnutí se starostové budou zodpovídat přímo lidem.

Etický kodex

 

Přímá kontrola politiků

Důležitá je přímá kontrola politiků. Občané musí vědět, co dělají poslanci na úrovni parlamentu i co dělá jejich starosta v obci. Občan musí mít k politikům blízko a politici musí mít více času na vysvětlování vysoké politiky občanům. Dnes je velmi špatná situace. Každý usiluje jít stále nahoru, ale nikdo nemá chuť základní politické souvislosti vysvětlovat. To je velká chyba.

Lidem náleží kontrolní funkce - musí mít informace a když budou vidět, že něco se děje špatně, musí mít možnost svého zástupce (starostu) odvolat. Podobně musí být možné odvolat poslance, pokud neplní svou práci, tj. představy voličů.

Summit NATO komentář

 

Starostové obcí na webu

Bylo by dobré, pokud by kdosi moudrý (podnikatel, vláda?) zřídil kvalitní webové strany, kde by byly týdenní průzkumy názorů starostů měst a obcí. Technicky je to prosté a Internet je všude. Jistě bude zajímavé položit starostům např. otázku "Váš názor na vstup do EU", nebo "Jak chcete pomoci mladým rodinám?" A starostové budou mít možnost vybrat třeba ze 7 variant odpovědí. Kdokoliv bude moci online sledovat nejen výsledek, tj. součet, ale též i konkrétní jména a konkrétní odpovědi. A občané, ti kteří se zajímají o veřejný život a vezmou na sebe svůj díl odpovědnosti, se mohou sejít a se svým zástupcem tyto otázky důkladně probrat.

Mám představu, že týdenní život se bude soustředit kolem problému, jakou nejdůležitější otázku pro starosty zvolit na příští týden. Jistě se zapojí studenti a učitelé. Zajímavé podněty jistě přinesou věhlasní novináři. Máme se na co těšit.

Moderní svět není světem levice či pravice. Jde o velké množství samostatných důležitých rozhodnutí. Buď ideálních nebo prostě chybných. Je důležité, zda dokážeme problémy správně separovat, tj. vidět ve všech souvislostech.

 

Zcela chybná a neospravedlnitelná reakce Moskvy na přepadení divadla

To, k čemu došlo víme. Zahynulo na 170 lidí. Existovaly však jiné varianty.

Do divadla se mohly pustit velké televizní štáby a mohly vše vysílat v přímém přenosu.

Ideální by byl přímý internetový přenos.

Jedním z cílů bojovníků z Čečny bylo, aby se o nich dozvěděl svět. Ruská strana totiž cenzuruje zprávy a akce světové veřejnosti je pro ně jedinou záchranou.

Bylo technicky snadné udělat v divadle telemost s kýmkoliv, s kým by chtěli.

Jistě šlo situaci kompromisně vyřešit.

Ale k tomu chyběla vůle. Putin s čečenskými bojovníky vůbec nejednal, místo toho vydal rozkaz k jejich popravě.

Tam, kde není vstřícnost, tam, kde je snaha ovládat, uchyluje se moc ke lži.

Tam, kde se mocní obávají slov, je vždy počátek tragédie. Jaké velké zlo musí tajit ten, kdo nedovolí druhému byť jen veřejně promluvit!

Vynikající česká novinářka Petra Procházková má 5 let zákaz vstupu do Čečenska. Tak rozhodl Putin. Dnes musí řešit svou těžkou finanční situaci. To svědčí o velmi vážném stavu naší "demokracie"...

Jsou teroristé zlí, kteří chtějí zabíjet. Nemyslím, že 50 mrtvých Čečenců - včetně 15 žen - byli tohoto druhu. Ze zpráv, které mám, vím, že to byli lidé, kterým častokrát válka vzala všechny blízké a práce na osvobození jejich okupované země se pro ně stala jediným možným smyslem života.

Chápu je, rozumím jim a možná, kdybych byl na jejich místě, bych jednal stejně.

Vždyť jaká jiná práce má pro ně význam? Jak mohou zachránit svůj národ, svoji zem?

Závěrem zopakujme, že to byl prezident Putin, který vydal pokyn k akci, ve které zahynulo 170 lidí. Odpovědnost za jejich smrt není možné v žádném případě dávat Čečencům. Byl to ruský nervový plyn, který způsobil smrt. Ne Čečenci - ti byli zastřeleni ve spánku týmem ALFA. Bylo to ruské rozhodnutí - ne Čečenské.

Obsazení nezávislé Čečenské republiky je také ruské a nikoliv čečenské rozhodnutí.

Jak tedy může kdokoliv vinit Čečence?

Přečti si...

 

OSN - Irák, Čečna, Izrael

Myslím, že je velmi nutné pečlivě dodržovat veškeré právo především na nejvyšší úrovni. Ten, kdo je skutečným vlastníkem vyššího poznání má i vyšší odpovědnost a dodržuje vyšší zákony.

Každý stát, tj. společenství s určitými pravidly, musí mít vyšší morálku a etiku, než jakýkoliv (někdy třeba i psychicky narušený) člověk.

To, co je pochopitelné u jednotlivce, je nepřípustné u státu.

Krade-li občan, může mít hlad a řeší tak svou situaci. Je to špatné, ale je to řešení.

Na státní úrovni je teror nejen špatný, ale nikdy není řešením. Stát musí být vždy vzorem jednání. Poruší-li toto pravidlo, dostává se celá lidská civilizace na scestí.

Může se vyskytnout zvláštní jednotlivec, který se ze svého úhlu pohledu pokusí dosáhnout svého práva jediným možným představitelným způsobem. Jiní jeho práci označí slovy "nepřípustné násilí" a "teror".

Každý má určité možnosti. Jiné mají obyvatelé Čečenska, jiné ruská vláda. Situace není symetrická.

 

Klíč k řešení situace v Čečensku

Rusko musí uznat samostatnost Čečenské republiky a vojáci musí ihned odejít. V případě, že se území stane rejdištěm ozbrojených band a obyvatelé země si nebudou umět zřídit sami pořádek, dostanou nejznámější osobnosti z Čečny ultimativní nótu OSN: Dohodněte se a zjednejte pořádek, my vám pomůžeme.

Pokud se tento plán nepodaří do 3 měsíců realizovat, zasáhnou vojska OSN a zřídí svůj řád.

Důležité linky: http://www.amina.com/links/

 

OSN, OSN, OSN...

Jediná možnost jak zefektivnit činnost OSN, je dosáhnout úplné transparentnosti jeho práce.

V případě, že existuje kdesi ve světě nebezpečí, musí být OSN schopné podobně jako USA. Je nutné dát vždy dané zemi na výběr:

Buď uposlechnete rozhodnutí OSN - nebo dosáhne(me) svého silou.

Snad budeme mít brzy jistotu, že OSN skutečně hájí naše zájmy.

A mimochodem - neznáte webovou adresu, na které si můžeme pustit zasedání OSN v přímém přenosu?

 

Podzimní sny – Mária Schwingerová, 17. 11. 2002

Slib odporu – přeložil Bob Hýsek (Pledge of resistance)

Jiný svět je možný – komentář Časoděje k summitu NATO, 20. 11. 2002

 

Michal Rusek, 9. listopadu 2002

Zpět