O             P         T       I     M    I   S  M US

 

J E

;-)

mOžnost  p o h l í ž e t  na  kAždý problém jako na 
Př í  LEŽÍ t o s   t   .

 

( Zaslechnuto na  Frekvenci 1  )

 

A nezapomeň – zasloužíš si jen to nejlepší ! 

(... – Ale proč vlastně?)