Petice

To, co následuje, je petice, která bude odeslána presidentu Bushovi a dalším světovým vůdcům, které bude urgovat, aby se vyhnuli válce jako odpovědi na teroristický útok na Světové Obchodní Centrum a Pentagon tento týden.

Prosím přečtěte, podepište ve spodní části a poskytněte internetovou linku tolika lidem, kolika můžete. Má-li mít tato petice smysl, musí se šířit rychle, protože Kongres Spojených Států již schválil rezoluci podporující jakoukoliv vojenskou akci, kterou bude president Bush pokládat za vhodnou. (Věřme, že USA je skutečnou demokracií a má ve svém čele rozumné a moudré politiky - pozn. red.)

„My, níže podepsaní občané Spojených Států Amerických a zemí celého světa, apelujeme na presidenta Spojených Států Georga W. Bushe, na generelního tajemníka NATO generála lorda Robertsona, presidenta Evropské Unie a mezinárodně na všechny vůdce, aby se zmírnili ve své reakci na poslední teroristický útok na Spojené Státy. Žádáme mocnosti, aby pokud je to možné, spíše než nástrojů války, násilí a destrukce, využily mezinárodní právní instituce a mezinárodní humanitární právo k vykonání spravedlnosti nad těmi, kdo jsou za útok odpovědni.

Dále naléháme na to, že vláda jakékoliv země musí být posuzována odděleně od jakékoliv teroristické skupiny, která snad operuje na jejím území a proto nemůže být bezvýhradně odpovědna za její zločiny. Z toho plyne, že vláda jakékoliv země nemůže být odsouzena za poslední útok, bez jasných důkazů o její spolupráci a komplotu s těmi jednotlivci, kteří opravdu spáchali zločiny, o kterých je zde řeč.

Nevinní civilisté, žijící v jakékoliv zemi, která se může ukázat jako částe čně anebo plně odpovědná za zločiny v poslední době spáchané proti Spojeným Státům, nesmějí nést žádnou odpovědnost za skutky své vlády a musí jim proto být zajištěna bezpečnost a imunita před jakýmikoliv vojenskými anebo právními kroky proti státu, ve kterém sídlí.

Nakonec a s největší naléhavostí požadujeme, aby se opětovně nepoužily nukleární, chemické anebo biologické zbraně anebo zbraně nerozlišující cíl a pociťujeme, že je našim nezadatelným lidským právem žít ve světě, který bude od takovýchto zbraní osvobozen.“

Petici můžete podepsat ZDE.

Tuto petici nám zaslal a též ji pro svého pravoslavného biskupa přeložil Roman Juriga

 

Zpět na rozcestí