Pokyn federálního ministra vnitra k zajištění údajů v evidencích
„V zájmu zajištění stability...“

 

Existence fondu Z po 12 letech mlčení a zapírání potvrzena!

Kopii tohoto důležitého materiálu poskytl naší redakci Petr Cibulka. Postupně, jak plyne čas, se člověk zbavuje dětských a naivních představ o demokracii a čím dál tím víc si uvědomuje, že každá vláda se snaží všemi prostředky udržet svou stabilitu.

Možná, až veřejnost ztratí výhrady proti těmto tajným způsobům, kdy někteří lidé jsou si vždy o něco rovnější, se tato veřejnost též víc dozví.

Možná však, se většina důležitých informací vždy jaksi "ztratí" či skutečně zapomene.

Pro zdravý vývoj společnosti je poctivé informování o všem, co je důležité, naprosto nezbytné.

Do této doby, než si to uvědomí rozhodující část mocných, se bude muset historie i se svými negativními prvky stále opakovat.

Redakce Revue Časoděj tímto upřímně děkuje Petru Cibulkovi - neúnavnému bojovníkovi za skutečnou demokracii.

Petře - přejeme pevné zdraví, spolehlivé a čestné lidi okolo a dobrý vítr do plachet!