P      O     L   I   T   I     K      A

Existovat   z n a m e n á   působit.
Žít znamená zanechávat za sebou stopy.
S t o p y  v  č a s o – p r o s t o r u.

Kámen působí svou tvrdostí.
Květ svou krásou.

Čím působí člověk?

* *
*

Rozhodováním o sobě.

Rozhodováním o druhých.

A to vše je věc veřejná, to j e  politika.

K a ž d ý,  kdo dýchá, je   p o l i t i k ….

A každý, kdo  p a t ř í  na svět, působí i zpátky.
Již barvou svého oka, svým pohledem, tím  jak  vnímá.

Co vidíš, a co – v n í m á š   T y  –  č l o v ě č e …

 


Grafika - Petr Palarčík

d á l

untitled