Precedens
 
Záře tří sluncí vytvářela na mnohovrstevnatém skle hvězdné lodi Arrgo zajímavé obrazce. Aámell si zapálil cigaretu obohacenou antimonovými ionty a sledoval, jak bezhlučná filtrace odsává pramínky dýmu. Aámell poctivě přemýšlel - stejně jako všichni ostatní - sám ve své kajutě. Zasedání, na kterém se bude hlasovat však začíná v Hlavním sále pro 300 lidí až za půl hodiny. Aámell má dostatek času znovu projít ve své mysli všechny souvislosti...
 
O co tedy přesně jde?
 
V roce 2152 byl navázán první kontakt s mimozemskou civilizací. V rádiových vlnách se podařilo rozeznat opakující se sekvence a když lidé odpověděli podobným způsobem, začaly se měnit. Postupně byl navázán kontakt a Ráádové se stali přáteli. Pochopitelně měli největší zájem o technologie a informace. Jakmile se lidé ubezpečili, že nehrozí zneužití, sdělili jim své poznání a totéž udělali i Ráádové. Lidské myšlení vytvořilo ve Vesmíru zajímavé obrazce, ale způsob řazení souvislostí Ráádů byl pro lidi naprosto fascinující. Zejména díky své hermetické větvi myšlení bylo lidstvo schopno nyní pomocí rad Ráádu využívat mnohem více obrovskou energii myšlenek... Je vlastně záhadou, proč si to lidé neuvědomili dříve - člověk má dar měnit svůj asociační prostor a tím měnit i energii spojenou s řazením myšlenek k sobě. Díky Ráádům lidé získali tak potřebné impulsy, aby tuto vědu zkoumali podrobněji... Ale to je už přes sto let...
 
Na Arrgu byli nyní přítomny zástupci čtyř civilizaci, což je velmi nešťastné, protože v případě hlasování může nastat nerozhodný stav. Kromě Ráádů tu byli ještě jemní Lightové a častokrát zcela skrytí Baaruové. Ti se přidali jako poslední, protože měli obavy, aby je ostatní - mnohem více technologicky orientované druhy - nezničili.
 
Nyní jde o planetu Zúúrijů. Zúúrijové žijí v symbióze sami se sebou. Někdy před 300 lety se jejich druh rozštěpil na dvě větve - jedni se zařadili k Mocným - druzí byli odsouzeni do role Pomocníků (což byl jejich vlastní oficiální název). Život pomocníků nebyl příliš tragický, ale proto, aby byli lépe ovladatelní, se naučili Mocní každý rok 57 Pomocníků obětovávat na Dnech spolupráce...
 
Smyslem dnešního dne bude najít řešení pro planetu Zúúrijů. A jaká je vlastně situace nyní?
 
Baaruové, kteří jsou téměř neviditelní, se k problému mezi Mocnými a Pomocníky stavěli vždy zcela lhostejně. Veškeré analogie, kterými se jim snažili vysvětlit neetičnost jednání Mocných, nechápali, protože v jejich Databázi osobních zkušeností nic podobného neexistovalo. Až konečně, když byla nalezena analogie, že by jim kdosi cizí neustále vytvářel vysokofrekvenční pole, které je pro ně velmi nepříjemné, a nutil by je v něm pobývat, začali dávat signály, že rozumí...
 
Zcela jiný přístup k problému mají Lightové. Specializují se vlastně na jakousi mezihvězdnou sociologii. Aámell z nich měl vždy pocit, že jsou schopni iniciovat cokoliv pouze proto, aby získali materiál pro svůj výzkum. A přesně chápal, jak uvažují: Budeme-li mít více zkušeností, budeme je moci využít dobře v budoucnosti, až je budeme skutečně potřebovat. Kdesi hluboce v duši to Aámella velice pobuřovalo. Existence ostatních přece nemůže být redukována pouze na objekt pozorování, na jakýsi experiment, který je proveden v rámci výzkumu. Ale mnohem víc Aámella pobuřovalo - což si neuvědomoval, pouze to v něm kdesi bylo - že neumí najít žádný logický argument. A ani nemohl. Vždyť pocházel ze Země. A i na zemi vždy platilo, že hlavní vývojová větev byla hlavní právě proto, že vždy zvítězila. Proč by si měli Lightové nechat ujít tuto možnost výzkumu? Vždyť přece získají tolik potřebných zkušeností?
 
Celou situaci iniciovali Ráádové, kteří mají velmi propracovanou filosofii etiky. Když viděli, jak neráádsky se zachází s Pomocníky, svolali tuto konferenci a požádali obyvatele Země o pomoc. Civilizace Lidí byla totiž známa svými sofistikovanými technologiemi - nyní se mohly velmi dobře hodit pro změnu poměrů mezi Zúúriji.
 
Takže jak asi dopadne hlasování?
 
Ráádové, kteří situaci iniciovali, jsou pro zásah na planetě a pro pomoc nižšímu druhu - Pomocníkům. Baaruové se buď zdrží hlasování, nebo se rozhodnou zcela nahodile. Možná se přidají k silnějším, aby z toho měli výhodu pro svůj druh. (Mluvilo se o tom, že budou chtít po Ráádech určitou protislužbu...) Aámel však věděl, že pokud by vystoupil razantně proti - a Lidé by tak neposkytli potřebnou techniku - neměla by celá akce šanci na úspěch. Vše tedy záviselo především na jeho hlasu...
 
Aámell dokouřil poslední cigaretu, mikrodávka antimonu v jeho organismu zajišťovala tak potřebnou rovnováhu iontů... Jak je to dlouho, co na Zemi zmizely poslední zásoby? Už dvacettři let?
 
Zazněl zvonek... Aámell se začal vracet do Hlavního sálu... Cestou si nechal promítnout údaje o planetě, o poloze hor i všech nerostných zásob... Před dveřmi do sálu potkal Ráába - hlavního delegáta Ráádů.
 
„Myslím, že vím, jak budu hlasovat. Celá operace nás však bude stát mnoho energie... Myslíte, že se nám tato akce vyplatí?“
 
Rááb ihned pochopil, kam míří... A antimon byl pro jejich druh zcela zbytečný...
 
„Samozřejmě, spolehněte se. Akce jistě skončí úspěchem...“
 
Aámell se podrobně podíval na jeho podobu. Najednou si nebyl přesně jist, zda na její čelní ploše (obličejem to zcela jistě nešlo nazvat) se objevil spíše úsměv či zda to byl úsměšek...
 
 
 

Merlinii, psáno na první jarní den roku 2003

zpět