Volte malé strany - volte změnu. Změna lidí u moci je jediná obrana proti korupci a mafii.


Otázka číslo JEDNA

Jaká je PRIORITA vývoje ČR?

 

Na toto téma Vám Revue Časoděj přináší aktuální rozhovor s panem Ivanem Štampachem.

Pan Štampach vešel v širokou známost svou "rozlukou" s římskými katolíky, zřejmě především z důvodů neuvěřitelných personálních problémů na Teologické fakultě UK.

Myslím, že téma "priority" si zaslouží opravdu pozornou pozornost médií.


Na otázky Revue Časoděj odpovídá Ivan Štampach.

 

Co to vlastně jsou PRIORITY?

Odmítám žurnalistický umělý jazyk.

Slovo "priorita" je odvozeno od latinského slova "prior", což se nejčastěji překládá jako "první".

Má-li něco prioritu, je to na prvním místě.

Toť vše. Žádný jiný význam toho slova si neuvědomuji.


Kdo má právo / možnost / kompetenci je definovat?

Této otázce asi tak zcela nerozumím.

Co má kdo definovat?

Každý jednotlivec něco klade na první místo a nějaké další cíle nebo hodnoty na místa další.

Podobně různá lidská uskupení, která se o tom mohou dohodnout podle svých vnitřních pravidel.

Až po stát, který to činí prostřednictvím voleb, referend, parlamentů, vlád atd.


Kdo v praxi určuje PRIORITY pro vývoj celé země?

Proč by kdo měl určovat nějakou prioritu?

Vice priorit existovat nemůže.

Možná máte na mysli, že by měl někdo určovat důležité cíle veřejného života. (* pozn. Časoděje dole)

Mluvíte opravdu vážně o ZEMI? Země, to jsou údolí, hory, řeky, lesy a louky, pole...

Míníte snad spíš "společnost"? Ale to je abstraktní. Skládá se z jedinců a ti si cíle určují sami.

A také si je určují různé skupiny, např. občanská sdružení, náboženské společnosti, firmy, politické strany, obce.

Nebo míníte národ? Nejsem si vědom, že by si nějakou prioritu určil. Jak by to učinil.

Nebo snad stát? Myslím, že úkoly státu jsou jiné.

Stát je instituce, která má sloužit občanům.

Možná to je jeho "priorita".

Cíle různě formulují např. různé strany a občanská sdružení.

Jedni zdůrazňují svobodu, druzí sociální spravedlnost, třetí tradici, čtvrtí ochranu přírody. Není potřebné pečovat o to vše?


Existuje v ČR kdosi odpovědný (kompetentní), aby některé zcela zásadní a důležité věci nezůstaly opomenuty?

Je možné někam zasílat podněty, co je důležité a co by nemělo být opomenuto?

Můj způsob myšlení je prostě jiný. Nesnesl bych, abych byl nějaký úřad na to, aby určoval, co je důležité, máte-li na mysli něco takového. Co to znamená: "... aby nezůstaly opomenuty..."?

Každý ať myslí na to, co je jeho úkolem.

Poslanci ať tvoří dobré zákony a kontrolují vládu,

ministr školství ať hájí právo občanů a jejich dětí na kvalitní vzdělání,

ministr financí ať zabezpečuje zdroje pro činnost státních institucí.

Společná práce činitelů propojí různé dílčí cíle.

Každý občan se může se svými návrhy přece obracet na státní orgány, v případě chyb i na nápravné orgány, napr. kontrolní úřady, růuzné inspekce, policii, státní zastupitelství, soudy, ombudsmana, presidenta...


Každá loď veze svůj náklad...

Kdyby Vám měla splnit kouzelná babička 7 konkrétních přání.

S jakými starostmi byste se jí svěřil?

Které věci Vás nejvíce tíží?

(Otázka je vlastně na pořadí, tedy co má před čím přednost, kdyby na to další už nevyšlo...)

1. Posílení věrohodnosti dnes většinou nevěrohodných náboženských a vůbec duchovně orientovaných iniciativ a skupin a následné svobodné přijetí etických a duchovních hodnot občanskou společností jako reálné inspirace od nich.

2. Ukončení příznivých podmínek pro korupci, protikorupční vedení úředníků a stíhání korupce. Přetnutí vazby mezi politickýmu, ekonomickými a kriminálními strukturami.

3. Daňová a jiná motivace úřadů a firem, případně i jednotlivých občanů, aby pomáhali vytvářet prostor pro ochranu a rozvoj nekomerční kultury.

4. Zachování plurality různých typů škol a různých výchovních a vzdělávacích programů včetně alternativních, reformních a experimentálních. Omezení encyklopedického hromadění informací, výchova k tvůrčí práci s informacemi.

5. Pochopení, že orientace na hospodářský růst je nezdravá. Podpora programu trvale udržitelného rozvoje spolu s podporou energeticke šetrnosti a alternativních zdrojů energie. Postupné utlumení nebo aspoň nerozvíjení jaderné energetiky.

6. Daňová podpora podnikům, které umožňují pracovníkům společně s investory podíl na hospodářském výsledku a podíl na rozhodování.

7. Znovuprobuzení českého, moravského a slezského vlastenectví bez předsudků vůči Němcům, Romům, Slovákům a vůbec jiným etnikám a národům.


Kandidujete jako nezávislý za stranu Zelených.

Velice by mě zajímal Váš upřímný názor na Humanistickou alianci.

Znáte její program? Jaký z ní máte pocit?

Znám, řekněme, zběžné, veřejně dostupné informace.

Podporuji její úsilí o alternativu.

Na druhé straně se mi zdá být chabým důvodem aktivní účasti ve volbách snaha nenechat volné pole osobám, které politiky zneužívají.

Ještě jsem se nesetkal s programem, který by tomu zabránil.

I tady, obávám se, platí staré známé heslo "Mladí revolucionáři, staří šosáci".

Nutné je vždy přijít s konkrétními programovými body.

Líbí se mi jejich projekt multietnického a multikulturního světa.

Kulturní pluralitu kladu proti globalizaci.

Shodně s humanisty považuji i já spolu se svými politickými přáteli zdraví, vzdělání a kvalitu života za cíle a ekonomii spolu s technologií pouze za prostředky.

Jsme také pro přímou volbu a pro zavedení jistých prvků přímé demokracie vedle demokracie zastupitelské.

My nejsme víc než politická strana či politické uskupení občanů. :-)

(Ano, rozumím tomu, co máte na mysli... Pokora, pokora, pokora... - pozn. m.r.)


Bylo to víc než dvacet minut, ale jak vidíte, našel jsem si je! :-)))

Zdraví Ivan O. Štampach


(* Pozn. Časoděj - ano, tak jsem to myslel.

Politik je podle mého názoru moudrý člověk, jehož mysl existuje v určitých konkrétních souřadnicích.

Např. vnímá, že existuje země s jménem Čečensko, která je napadena Ruskem.

Toto je třeba stále připomínat a vynášet do přítomného vědomí.

Kdyby tak dělali všichni, jsem přesvědčen, že by tato naše společná spoluúčast změnila neutěšenou situaci v této zemi.

Bohužel osvobozeníAfghanistánu a nastolení problematiky "světového terorismu" nyní velmi ublížilo Čečencům, kteří jsou doma, ve své zemi, postupně vyhlazováni. Ne Rusové, ale Čečenci, kteří tam bydlí, jsou obětí. Jakobychom dali Rusům zcela volnou ruku ve "spravedlivém" boji proti teroristům. Jenomže si musíme uvědomovat, že Čečenci jsou tam doma... Na druhé straně chápu Ruské obavy... Ach jo... Je to jako Palestina a Izrael. Ale kde je ten "bača", který dá oběma stranám pár facek a bude klid?

Politik by měl o těchto věcech nejen mluvit, ale nalézat i řešení na mezinárodní úrovni. Bojím se, že zatím můžeme vidět jen a pouze zájmy mocných. Kdo myslí na zničené město Groznyj, které dnes vypadá jako Drážďany po 2. sv. válce?)

Otázky položil 4. května a odpověď dostal 5. května 2002 Michal Rusek

Děkuji!