Próza

 

K tomu místu před kostelem na našem Kopečku…

Výstřel v růžovým sadě 

Jeden pocit

Mravenci

Jednoho dne, na ulici, ve městě

Vážení nepřátelé

Co značí příští…

Najít odvahu


k r i t i k a
       z p ě t        m a t r i x