„Cleopatra, Velká Cheopsova, Marlbora a Pepsi“

z p ì t