SMRT a peníze

Po Listopadu 1989 byla v Československu dobrá nálada.
Bylo krásné rušení zbrojovek. 

Dodnes nám někteří Slováci nechtějí odpustit, že
"prezident Havel zrušil výrobu tanků".
V roce 2000 je situace jiná :-( 
Žijeme v tržní ekonomice a prioritou je zaměstnanost a zisk. 
V médiích "politici" naříkají nad tím, jak jsme hloupí:

"ztracený náskok"
"krachující zbrojovky"
"export zbraní vyklidil své pozice"

Opravdu chceme takto uvažovat?

Prý:  » Pokud neobsadíme trhy se zbraněmi my, obsadí je někdo jiný. «     

A tak pracujte milé ženy v Brodu či Brně u zbrojních pásů, ať mají vaše děti co jíst.
Však ty postřílené – prací vašich rukou – budou mrtvé kdesi v Africe či Americe, a to je přece

        tá á   á    k     daleko, p ř e d  a   l    e      k       o     .    .       .

 

p e t i c e         p o l i t i k a         k r i t i k a         p o c i t

úvodní strana