Jiný svět je možný

Určitě tu situaci znáte: Potkáte přítelkyni (přítele) a řeč se stočí na čas budoucí, na politiku, na osud světa...

A člověk se rozpovídá až za chvíli, ale každý má svůj názor... Je mi líto, že tak často slyším stesky a beznaděj:

Války se budou stále opakovat, mocní vládnou egoisticky světu, snaha změnit svět je naivní atd...

JE TO SMUTNÉ - ANI LIDÉ DOBŘÍ ČASTO NEVIDÍ BUDOUCNOST OPTIMISTICKY.

 

Jaká je tedy skutečnost? Jaká je realita moderního světa?

Je krásné zesilovat krásu...

Přítomnost je střediskem sil, působí...

 

Existují silné síly, existují slabé síly

Na počátku je vždy nevyslovené – přání pouhé, sen, touha.

Největší odpovědnost za vývoj světa mají USA – mnoho mých přátel je proto zle ktitizuje.

 

 

Podzim 2002
chybí symEtrie

Popis situace: Svět je nesymetricky rozdělen.

Strany, které sdílejí společný svět, nemají stejná práva ani možnosti.

Existují státy ekonomicky a vojensky silné. Též existují státy nevýkonné a slabé.

Česká republika je součást západní demokratické aliance, v NATO má svůj přesný díl zodpovědnosti.

Mnozí novináři jsou povrchní a špatní, přebírají primitivní klišé a zpětným působením rozdmýchávají napětí.

Mnozí politikové pak přebírají jejich hrubě zjednodušená myšlenková schémata. - Kdo vlastně tvoří přítomnost?

Zároveň je zřejmé, že novináři nemají jakoukoliv zákonnou odpovědnost za své působení.

Orwellovské vize tak plní třeba "renomované" LN, ukažme si jejich NEWSPEEK:

Lidové noviny - 20. 11.  2002

Zlí a někým zaplacení hlupáci nejsou anarchisté.

Vnímejme, jak média určují první výklad souvislostí.

Jako anarchisté dnes (negativně) byl před rokem 1989 označován i V. Havel.

Komunistická ideologie tehdy vysvětlovala lidem, jak velký je nepřítel socialistické republiky.

Zdá se, že principy mediálního trhu velmi zlým - protože nenápadným (!!) - způsobem spoluvytvářejí přítomnost.

Lákavý titulek zvyšuje prodejnost - veřejnost je však vědomě zaváděna na zcestí a především - PŘEBÍRÁ MYŠLENKOVÁ SCHÉMATA.

 

*  * * Moderní anarchisté v žádném případě nepoužívají násilí * *  *

Poukazování na násilí anarchistů je totiž vždy pádným argumentem jejich nepřátel (a demokracie).

Agresivní složky jsou placené za přesným účelem - odvést pozornost od podstaty věci.

Je velmi důležité nedovolit svést diskusi k primitivní debatě o násilí.

Jde o fakta a diskusi. Anarchisté chtějí DIALOG.

Existuje svoboda volby....

 

Zastavme se před pokušením moci

Nedopusťmě, aby náš Západ používal sílu jako první. Moudří lidé trpělivě hledají ideální řešení.

Mocný a odpovědný přijímá riziko přepadení s nadějí, že k němu nedojde. Preventivní válka není dobré řešení.

Válka však nikdy není šťastné řešení. Vždy existují mírové možnosti. Hledejme JAK vést dialog. Co brání dnes zasednout za kulatý stůl?

Jak snadno dnes mohou křesťanští a muslimští zákonodárci najít společné řešení. Kdo je proti této variantě budoucího světa?

Spojení PÁD VĚŽÍ=USÁMA=ISLÁM je zlo. Muslimové mají náš křesťanský svět ve větší úctě, než my islám.

Je to náš Západ, kdo překrucuje realitu, vybírá z ní pouze některá fakta a brzdí dialog.

Summit NATO naplní svůj smysl a účel, pokud se dohodneme, jak iniciovat dobrý

      D I A L O G O S

 

Jen zvolna vzniká rozhodující dobrá síla - a Ty?

Západ může
světu dát
dobrý základ.

Podzimní sny - Mária Schwingerová

Michal Rusek - 20. 11. 2002


Podzimní sny – Mária Schwingerová, 17. 11. 2002

Slib odporu – přeložil Bob Hýsek (Pledge of resistance)

Jiný svět je možný – komentář Časoděje k summitu NATO, 20. 11. 2002

?? ROZCESTÍ ??