Společnost

JÁ – nebo Oni ?
JÁ – a My ?

Srdce, co ztrácíš? 
Hledejme spolu, co nás nejvíce odcizuje. 
Hledejme, v čem se natolik lišíme, až se zdá, že naše společnost mizí.
Je skutečné, c o     t  e  ď    e x istuje.
  Miluješ teď ?
Nenávidíš teď  ? 
Umíráš teď
? 
A na co jinak nejraději myslíš ?vězeňství       výroba zbraní    touha po-moci     snadný život

Pochybnosti a a naděje