Tudy

 

Strachem posíleny

Naděje
Naše
Narážejí
Do sebe

Strašíme
Se

Tím
Sami
Ó, tak sami

Jsme

      Jsme

             Jsme .   .     .

z p ě t