Touha

j e   p t á k   F é n i x
znovu a znovu vstávající z popela
Čas proměněný
*              N a l e z n i                   
Nalezni ji  
Nalezni jej 

A nevadí, že křídla
vysoko
tak vysoko 
ke Slunci . . . 

Ke Slunci !

Co ukrývá červená věž...

p o c i t

n e p ř e s t á v e j