Za mrtvé

Svět v soutěsce
tenké jak nit
se nachází.

Klamné jsou záběry kamer
a nablýskaných médií,
klamné je vítězství,
prohráváme všichni,
co dopustili jsme se v lidství.

Proměny trosek a zápach krve,
smrt vloudila se do ozvěny dění
celého světa,
přestože víme,
že věci v lásce smrti jsou spaseny.

Prohráváme, neprohráváme,
svět v soutěsce
tenké jak nit
ztrácí volby svobodně žít,
za mrtvé
modleme se víc.

V soutěsce tenké jak nit,
slyším srdce být.


Luděk Jarkuliš, 23. září 2001

ANDĚL SMRTI, 1895-1900 – Carlos SCHWABE

Carlos Schwabe (1866-1929)

Návrat