Š ť a s t n ý   o s u d   m a j í   č e s k é   d ě j i n y

Poslední dny 20. století nám otevřely nečekanou a skvělou možnost

Z A M Ý Š L E T   S E

Kam směřují dějiny?

1) Kdo „vládne“ ve společnosti — kultura „nebo“ politika ?
2) Existuje objektivnost a nezávislost médií? Straní každý vždy „jen“ svému ?
3) Jsou vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci rovnoprávné ?
4) Je v moderní společnosti (též v médiích) místo pro odbory a stávky ?
5) Může si ředitel vybírat „jen“ poslušné zaměstnance ?
6) Komu se odpovídá každý člověk za své „dílo“ (novinář, politik, vrátný ve zbrojovce…) ?
7) Kdo je odpovědný za přezkoumání společenské bezúhonnosti (minulosti) vedoucích pracovníků ?
8) Chrání někdo svobodu svědomí (volba práce, schopnost odmítnout příkaz nadřízeného…) ?
9) Kdy je etické porušit zákon ?
10) Je heslo „právní stát“ v 21. století prázdný pojem ?
11) Kolik lidí si uvědomuje rozdíl mezi zákulisím politiky a mediálním obrazem společnosti ?
12) Existuje skutečná snaha „znalých“ sdělovat veškeré své poznání ,
nebo se INFORMACE stále tají
?
Je to z obavy ze zneužití, nebo pro posílení své moci
?
13) Jedni informace pouze shromažďují, druzí je též předávají.

Kam patříš Ty ?

Zpátky k ději ČASU

z p ě t