T E X T   Petice č.1
Prosím, vyjádřete se k návrhu petice. Mockrát děkujeme. smn@atlas.cz

» Jsem názoru, že budoucnost světa       
je
současnost beze zbraní. 

Tímto žádám pana prezidenta, váženou vládu
i všechny poslance a senátory ČR,
aby vypracovali podrobný
„Harmonogram postupného zrušení Ministerstva obrany“. 

Pokud snad existuje domněnka, že existuje nepřítel,
je zapotřebí ji přesně formulovat.
Pokud existují nejasné zahraničně-politické otázky, 
dohledejme nejdříve všechny jejich souvislosti,
teprve pak je přesně formulujme, a jejich dobrá řešení
do tohoto
 „Harmonogramu postupného zrušení Ministerstva obrany“
začleňme...
     Budoucnost je bez agrese, budoucnost je beze zbraní.  «


P o l i t i k a                   k r i t i k a                SMRT a peníze                z p ě T